"to stun" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to stun" İsveççe çeviri

EN to stun
volume_up
{fiil}

to stun (ayrıca: to daze, to deaden, to deafen, to dope)
This concerns adherents of Islam and Judaism, who kill animals without stunning them first.
Det gäller anhängare av islam och judendom som avlivar djur utan att först bedöva dem.
The preservation of these traditions is important to the Commission but there is no need to derogate from the stunning of animals, thereby undermining the welfare of the animals.
Det är viktigt för kommissionen att traditionerna bevaras, men man behöver inte avstå från att bedöva djuren och därmed äventyra djurens välbefinnande.
On this subject, I also remind you of the great vileness of continuing to support the practice, in Europe, of butchering animals without stunning them and letting them bleed to death.
När det gäller detta ämne vill jag också påminna er om den stora uselheten att fortsätta stödja bruket inom EU att slakta djur utan att bedöva dem och låta dem blöda till döds.
to stun (ayrıca: to jar, to knock out, to shatter, to shock)
to stun (ayrıca: to astound, to knock)
to stun (ayrıca: to wonder, to cause wonder)

İsveççe' de "to stun" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe use of stun guns is for self-defence and riot control is not in question.
Användningen av elpistoler för självförsvar och upploppskontroll är inte aktuell.
EnglishCan the Commission estimate how many stun weapon manufacturers are using the CE markings on their products?
Har kommissionen några siffror på hur många tillverkare av bedövningsvapen som använder EG-märkningen på sina produkter?
EnglishThe report also found that stun-gun weapon manufacturers are advertising these products with the 'awarded' CE standard.
Rapporten kom också fram till att tillverkare av elchockpistoler använder den tilldelade CE-standarden för att göra reklam för dessa produkter.
EnglishThe report also found that stun-gun weapon manufacturers are advertising these products with the 'awarded ' CE standard.
Rapporten kom också fram till att tillverkare av elchockpistoler använder den tilldelade CE-standarden för att göra reklam för dessa produkter.
EnglishWill the Commission take action to prevent stun weapon manufacturers using CE markings to promote the sales of their products?
Har kommissionen för avsikt att vidta åtgärder för att förhindra tillverkare av bedövningsvapen att använda EG-märkningen som ett säljargument?
EnglishThe report also found that stun gun weapon manufacturers are advertising that these products have been 'awarded' the European CE standards mark.
I rapporten nämns också att tillverkare av paralyserande vapen annonserar att dessa produkter har " belönats" med EU:s CE-märke.
EnglishCould the Commission also take action to prevent stun gun weapon manufacturers using CE markings to promote sales of their products?
Kan kommissionen också agera för att hindra tillverkare av paralyserande vapen att använda CE-märkningen för att marknadsföra sina produkter?
EnglishThe report also found that stun gun weapon manufacturers are advertising that these products have been 'awarded ' the European CE standards mark.
I rapporten nämns också att tillverkare av paralyserande vapen annonserar att dessa produkter har " belönats " med EU: s CE-märke.
EnglishFirstly, according to the Amnesty International report referred to, stun guns are not used for torture or ill treatment by either the police or prison guards within the EU.
För det första, enligt den åberopade rapporten från Amnesty International används elchockpistoler inte för tortyr eller misshandel av vare sig polis eller fängelsevakter inom EU.
EnglishAll manufacturers of stun weapons falling within the scope of the technical harmonisation directives providing for the CE conformity marking must affix this marking to the relevant products.
Alla tillverkare av elchockvapen som omfattas av de tekniska harmoniseringsdirektiv som reglerar CE-märkning måste anbringa denna märkning på de berörda produkterna.
EnglishAll the manufacturers of stun weapons falling within the scope of technical harmonisation directives providing for CE conformity marking must affix this marking to the relevant products.
Samtliga tillverkare av elchockapparater som omfattas av tekniska harmoniseringsdirektiv som föreskriver CE-märkning måste anbringa denna märkning på produkterna i fråga.