"stuff" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"stuff" İsveççe çeviri

SV

"stuff" İngilizce çeviri

volume_up
stuff {comm. gen.}

EN stuff
volume_up
{isim}

stuff (ayrıca: gear, kit, things, clobber)
volume_up
saker {çoğ.}
But we want stuff that we're going to love for years, not just stuff.
Men vi vill ha saker som vi kommer att älska i åratal, inte bara saker.
And today, we're producing it from your old stuff, and it's going right back into your new stuff.
Och idag, producerar vi det från dina gamla saker, och det kommer tillbaka in i era nya saker.
It starts with metal recyclers who shred our stuff into very small bits.
Det börjar med metallåtervinnare som strimlar våra saker i mycket små bitar.
stuff (ayrıca: gear, impedimenta)
volume_up
grejer {çoğ.}
How much stuff goes through your life, how much waste is left behind you.
Hur mycket grejer som passerar igenom ditt liv, hur mycket avfall som lämnas bakom dig.
I've been doing some stuff for a local underground paper also.
Jag har gjort en del grejer för en lokal hemlig tidning också.
. ~~~ There's a wonderful book called Stuff: The Hidden Life of Everyday Objects.
Ta det här: Det finns en underbar bok som heter "Grejer: Hemligheterna i sakerna omkring oss".
stuff (ayrıca: copy, material, matter)
The stuff had been exported to Iraq – for civilian purposes – from Europe.
Det material som hade exporterats till Irak – för civila ändamål – från Europa.
The stuff had been exported to Iraq - for civilian purposes - from Europe.
Det material som hade exporterats till Irak - för civila ändamål - från Europa.
It's not different, it's the same stuff: calcium carbonate, calcium carbonate.
Det är samma material, Kalciumkarbonat.

İsveççe' de "stuff" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd because it's so much stuff, it's really important for the atmospheric system.
Och eftersom det är så mycket, är det väldigt viktigt för det atmosfäriska systemet.
EnglishAIDS and HIV were once the stuff of real-life horror stories in the press.
Aids och hiv gav en gång stoff till skräckhistorier ur verkliga livet i pressen.
EnglishIt is once again the time for Lady No - Chancellor Merkel - to strut her stuff.
Än en gång är det dags för fru Nej - förbundskansler Merkel - att visa vad hon går för.
EnglishThis is something we're building for, you know, amusement parks and that kind of stuff.
Det här är något som vi bygger för, ni vet, nöjesfält och den sortens ställen.
EnglishWe said we'd work on that antigravity stuff tomorrow, but something came up.
Vi skulle jobba på antigravitations - läxan imorgon, men något kom i vägen.
EnglishBut one gets the feeling that some people sometimes are not doing their stuff.
Men man får en känsla av att vissa personer ibland inte gör vad de skall.
EnglishQuite frankly that was an open invitation to nick half the stuff in my office.
Ärligt talat var det en öppen inbjudan till att stjäla hälften av sakerna i mitt kontor.
EnglishWhat we can measure is that tangible stuff at the bottom of the pyramid.
Och vad de kan mäta är det konkreta, gripbara sakerna på botten av pyramiden.
EnglishSo I hope I've changed the way you look at at least some of the stuff in your life.
Jag hoppas att jag har förändrat sättet ni ser på åtminstone några av sakerna i era liv.
EnglishIt must be stated where the stuff has to go and how it is to be destroyed.
Man måste också säga var skräpet skall förvaras och hur det skall förintas.
EnglishIn other words, I don't want stuff; I want the needs or experiences it fulfills.
Med andra ord, jag vill inte ha prylar, jag vill ha nyttan eller upplevelsen som de ger mig.
EnglishFor the people who live in Belarus, such a thing is the stuff of dreams.
För dem som bor i Vitryssland är detta samma stoff som drömmar är vävda av.
EnglishJO: If the kids don't know what stuff is, then they will never eat it.
JO: Om ungarna inte vet vad sakerna är för nåt, kommer de aldrig att äta det.
EnglishAnd I said, "But here's the thing: no family stuff, no childhood shit."
Och fortsatte: – Men så här är det, inga familjegrejer, ingen barndomsskit.
EnglishThen, MaryJane... you introduce the marsh video, background story, animals, plants and stuff.
Sen, Mary-Jane... du presenterar sumpmarks videon, bakgrunden, djuren, växter..
EnglishWe cannot yet, as pop singers would perhaps suggest, 'strut our stuff'.
Vi kan inte ännu, som popsångare kanske skulle föreslå, "skryta över våra bedrifter".
EnglishAnd the fundamental problem is we don't actually have a word for this stuff.
Och vi har inte ett ord för det, vilket är ett fundamentalt problem.
EnglishWe cannot yet, as pop singers would perhaps suggest,'strut our stuff '.
Vi kan inte ännu, som popsångare kanske skulle föreslå, " skryta över våra bedrifter ".
EnglishAnd then I can say, "Well, just show me the stuff that affects heart health."
Och sen kan jag säga "ja, visa mig bara det som påverkar hjärtat."
EnglishSee, now that means it keeps the hot stuff hot... and it keeps the cool stuff cool.
Det betyder att det behåller det varma varmt, och det kalla kallt.