"story" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"story" İsveççe çeviri

SV

"story" İngilizce çeviri

volume_up
story {comm. gen.}
EN

story {isim}

volume_up
1. genel
story (ayrıca: affair, history, show, tale)
Every week we hear across the EU story after story about this issue.
Varje vecka hör vi inom EU historia efter historia om denna fråga.
Each set of parents and every child have their own story to tell – a story of despair and fear.
Alla föräldrar och alla barn har sin egen historia – en historia om desperation och fruktan.
   – Mr President, the Commissioner has recounted a scandalous story to us.
Kommissionären har berättat en skandalös historia för oss.
Unfortunately, certain details of your story are slightly skewed.
Olyckligtvis så är vissa detaljer i din berättelse smått förvrängda.
My roommate had a single story of Africa: a single story of catastrophe.
Min rumskamrat hade en enda berättelse om Afrika.
This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature.
Jag tror att denna enda berättelse om Afrika från början kommer från västerländsk litteratur.
story (ayrıca: story line)
volume_up
story {comm. gen.}
I will not have my first story at this news station be about a cat fashion show.
Jag vill inte att min första story på nyhetsstationen - ska handla om en modeshow för katter.
He 's gonna ask you how the story's going... and this is what you do.
Han frågar dig hur det går med din story... och så här ska du göra.
Corningstone disappeared in the midst of the biggest story of the year.
Corningstone försvann mitt i årets största story.
story (ayrıca: fairy tale, fiction, legend, myth)
volume_up
saga {comm. gen.}
If this remains a purely European story, time will start to run out.
Om detta fortsätter att vara en uteslutande europeisk saga kommer tiden att börja rinna ut.
Detta kommer inte att bli någon saga.
Detta kommer inte att bli någon saga.
story (ayrıca: newness, news, novelty, recency)
volume_up
nyhet {comm. gen.}
This will be the news story of the week, and will damage the UN permanently.
Det blir veckans nyhet, och förstör FN: s goda rykte.
One bad news story may blow confidence in e-trade for years.
En enda dålig nyhet kan förstöra förtroendet för e-handeln i åratal.
Det kan bli sommarens största nyhet.
story (ayrıca: act, action, deed, document)
Clear enough to inspire trust, trust on the part of the citizen that finally, after all those exaggerated stories, after that huge amount of paperwork, there will be action.
Tydligt nog för att skapa förtroende, förtroende hos medborgaren för att det nu äntligen efter alla dessa utsvävande tal, efter denna stora mängd papper också måste komma handling.
story (ayrıca: buzz, character, credit, fame)
This will be the news story of the week, and will damage the UN permanently.
Det blir veckans nyhet, och förstör FN: s goda rykte.
story (ayrıca: myth)
volume_up
myt {comm. gen.}
I would remind you of the story of Frankenstein's monster, which is one of the founding myths of our modern world.
Jag skulle vilja ta mig friheten att påminna er om historien om Frankenstein, som trots allt är en grundläggande myt för vår modernitet.
I would remind you of the story of Frankenstein' s monster, which is one of the founding myths of our modern world.
Jag skulle vilja ta mig friheten att påminna er om historien om Frankenstein, som trots allt är en grundläggande myt för vår modernitet.
It will become apparent that all these stories are based on myths and misunderstandings and that matters are not as bad as the frequent horror stories would suggest.
Det blir uppenbart att dessa historier grundar sig på myter och missförstånd och att saker och ting inte är så dåliga som de allmänna skrämselhistorierna vill få det att verka.
It's a story that's a testament to teaching and teachers.
Det är en berättelse som är en skildring av lärande och lärare.
So I'll just share with you some stories very quickly of some magical things that have happened.
Så jag delar med mig av några skildringar lite snabb, av några fängslande saker som har hänt.
story (ayrıca: chestnut)
One story came back to me when I was working on this report.
När jag arbetade på detta betänkande kom jag att tänka på en liten anekdot.
Detta är emellertid endast en anekdot.
story
And the story is that Leopold Auenbrugger was the son of an innkeeper.
Och enligt sägen var Leopold Auenbrugger son till en värdshusvärd.
story (ayrıca: falsehood, lie)
story
story (ayrıca: apartment, deck, floor, flat)
And lastly with this story, I also wanted to focus on baby sharks, shark nurseries.
Och slutligen med denna reportage, ville jag även fokusera på bebishajars boenden.
One such story I did documented the leatherback sea turtle.
Och en sådan reportage gjorde jag om läderbaks-havssköldpaddan.
Your story on Agustin put us at the top of the ratings.
Ditt reportage om Agustin gav oss de bästa tittarsiffrorna.
2. Mimar
story (ayrıca: storey)
volume_up
etage {comm. gen.}
SV

story {ortak cins}

volume_up
Jag vill inte att min första story på nyhetsstationen - ska handla om en modeshow för katter.
I will not have my first story at this news station be about a cat fashion show.
Han frågar dig hur det går med din story... och så här ska du göra.
He 's gonna ask you how the story's going... and this is what you do.
Corningstone försvann mitt i årets största story.
Corningstone disappeared in the midst of the biggest story of the year.

"story" için eşanlamlılar (İngilizce):

story

"story" için eşanlamlılar (İsveççe):

story

İsveççe' de "story" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is where the story of social justice begins and both stories are important.
Det är här kapitlet om social rättvisa börjar, och båda kapitlen är lika viktiga.
EnglishThe Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Man påminns ofta om Bibelns liknelse om grandet och bjälken i detta sammanhang.
EnglishThis relates to the success story of the directive on the European Works Council.
Till dessa hör framgångshistorien om direktivet om det europeiska företagsrådet.
EnglishThe history of the Commission's delegations in Bosnia has become a success story.
Historien om kommissionens delegationer i Bosnien har blivit en framgångssaga.
EnglishThe international community learned their story recently thanks to the media.
Det internationella samfundet fick nyligen höra talas om dem tack vare medierna.
EnglishI believe that the previous speaker does not know the story of the Maginot Line.
Jag tror att föregående talare inte känner till berättelsen om Maginotlinjen.
EnglishThe history of the Commission' s delegations in Bosnia has become a success story.
Historien om kommissionens delegationer i Bosnien har blivit en framgångssaga.
EnglishSecurity is important in motherhood but financial security is not the whole story.
Trygghet är viktigt för mödrarna, men enbart finansiell trygghet räcker inte.
EnglishThis is the success story of those countries that fulfilled the Copenhagen criteria.
Detta är en framgångshistoria om de länder som uppfyllde Köpenhamnskriterierna.
EnglishAmendment No 3 – this is really an old story – concerns the renewal of a Protocol.
Det viktigaste fisket som omfattas av avtalet är givetvis djuphavsräka och tonfisk.
EnglishThe blue smoke from generators, lawnmowers, pumps and so on tells its own story.
Den blå röken från generatorer, gräsklippare, pumpar o.s.v. talar sitt tydliga språk.
EnglishIn the past, European UCITS have already proven to be a great success story.
Europeiska fonder har redan tidigare visat sig vara fantastiskt framgångsrika.
EnglishHowever, that is only half the story; this Constitution needs to be approved.
Detta är emellertid bara halva historien; denna konstitution måste godkännas.
EnglishTake the example of Kosovo, which to my mind is a European Union success story.
Ta exemplet Kosovo, som enligt min mening är en framgångssaga för Europeiska unionen.
EnglishIn the end, it will be the repeat of the story of the EU Water Framework Directive.
När allt kommer omkring blir det en upprepning av EU:s ramdirektiv om vatten.
EnglishThe liberalisation of the telecommunications markets has been a real success story.
Avregleringen av telekommunikationsmarknaderna har blivit en riktig framgång.
EnglishWhat this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.
Vad detta pekar på är att vi helt enkelt skrivit sagan om Internet felaktigt.
EnglishIt was the rather traditional story of doling out prizes to Member States.
Det var den ganska vanliga historien om att dela ut priser till medlemsstaterna.
EnglishThe opening up of the postal services market has so far been a success story.
Öppnandet av marknaden för posttjänster har hittills varit en framgångssaga.
EnglishDealing with climate change is de facto a success story of European politics.
Att bemöta klimatförändringen är faktiskt en framgångssaga för EU-politiken.