"slap" için İngilizce-İsveççe çeviri


Şunu mu demek istedin släp
EN

"slap" İsveççe çeviri

EN slap
volume_up
{isim}

slap (ayrıca: bang, bat, battle, belt)
volume_up
slag {nö.}
This is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.
Det här är ett slag i ansiktet på alla väljare och ett slag i ansiktet på EU:s trovärdighet.
Imposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Påtvingandet av sådana åsikter är ett slag i ansiktet för EU:s sammanhållning.
This is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
Det är ett märkligt slag mot Europaparlamentet och Europeiska unionen.
slap (ayrıca: clout, cuff, bitch slap)
volume_up
örfil {comm. gen.}
Mr President, ladies and gentlemen, the result of the conciliation procedure is a resounding slap in the face for Commissioner Bangemann.
Förlikningsresultatet som vi idag diskuterar är en rungande örfil åt kommissionsledamot Bangemann.
You said at the time - I can still produce the Minutes - this resolution is a slap in the face for Mr Bangemann.
Du sade då - jag kan ta fram protokollet än en gång - att detta beslut är en örfil för Bangemann.
I therefore hope that, tomorrow, we will actually slap the Council of Ministers in the face by unanimously affirming the rapporteur's four amendments.
Därför är det min förhoppning att vi i morgon faktiskt skall ge ministerrådet en örfil genom att enhälligt bekräfta de fyra ändringsförslagen för föredraganden.
slap (ayrıca: animadversion, blame, censure, comment)
volume_up
kritik {comm. gen.}
You can glean from your own report of 2004 that you get a resounding slap in the face there.
Det framgår av er egen rapport från 2004 att ni får kraftfull kritik på den punkten.
slap (ayrıca: bang, clash, clout, crack)
volume_up
smäll {comm. gen.}
They are a slap on the wrist for the European Parliament.
De är en smäll på fingrarna för Europaparlamentet.
slap
volume_up
förolämpning {comm. gen.} [mec.]
That is a slap in the face for Europe's bodies and of course makes it impossible to see Turkey in a good light.
Detta är en förolämpning mot de europeiska institutionerna, och därför kan det inte bli någon välvillig inställning till Turkiet.
slap
volume_up
dask {nö.}

"slap" için eşanlamlılar (İngilizce):

slap

İsveççe' de "slap" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey have just received a big slap in the face from the European Parliament.
De har just mottagit en allvarlig erinran från Europaparlamentet.
EnglishOne is in the letters page and is headed " Tobacco proposal would be a slap in the face for workers ".
Jag vill citera två korta artiklar från dagens Financial Times för de som inte läst dem.
EnglishIt would be a slap in the face to a good friend of Europe if this summit does not go ahead in some shape or form.
Toppmötet mellan EU och Kanada är ett tillfälle att förnya dessa förbindelser.
EnglishOr I slap this bitch on " Nightline " and call it a day, okay?
Exakt som jag säger, annars lämnar jag videon till tv.
EnglishThey didn't just slap a new ad on the product; they changed what it meant to build a paint product.
De slängde inte bara upp en ny annons om produkten, de förändrade innebörden av att skapa en måleriprodukt.
EnglishOne-fifth of the EU25 selfishly broke away, and the enlarged Europe received yet another slap in the face.
Vi har saktat ned det europeiska, eller till och med dirigerat om det på inte mindre än tre ställen längs spåret.
EnglishWe can all, at times, excuse an occasional argument or even an accidental slap that might be given.
Vi hade kunnat ursäkta en olyckshändelse eller ett missöde, men överlagda handlingar och ont uppsåt av det här slaget kan inte ursäktas.
EnglishI ought to stoot-slap your ass right now.
EnglishI was getting ready to slap you.
EnglishASEAN's decision to allow Burma membership is a slap in the face for the international community and for the so-called universality of human rights.
Precis i ett ögonblick då president Clinton utfärdar sanktioner mot Burma, reagerar ASEAN med en motsatt effekt.
EnglishThis is the art of slap boxing.
EnglishPenalties that appear to be a slap on the wrist will not help the financially weak countries and will inevitably impede the integration process.
Sanktionsmekanismer som har karaktären av spöstraff kommer inte heller att kunna hjälpa finansiellt svagare länder utan försvårar säkerligen bara integrationsprocessen.
EnglishWhen thousands of people from Britain hit the beaches and slap on their suntan lotion to sunbathe this summer, there will be something different in the air.
När tusentals människor från Förenade kungariket åker till stränderna i sommar för att sola och smetar på sig sin sololja, kommer det att finnas något annat i luften.
EnglishThat's because an Apache triathlon used to be you'd run 50 miles across the desert, engage in hand-to-hand combat, steal a bunch of horses and slap leather for home.
Det var därför ett Apache-triathlon brukade vara att man sprang 8 mil genom öknen slogs man mot man, stal ett gäng med hästar och sköt på varandra hela vägen hem.
EnglishWhen thousands of people from Britain hit the beaches and slap on their suntan lotion to sunbathe this summer, there will be something different in the air.
Detta kommer att införa nya kontroller till avtalet som slöts i Montreal 1987, och kommer att medföra en högre grad av kontroll av handeln med ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishLast but not least, we must not simply slap new things on top and then in the end be surprised when energy prices are so high that citizens can no longer pay them.
Sist men inte minst måste vi sluta att bara lägga på nya saker och sedan i slutändan bli överraskade när energipriserna blir så höga att medborgarna inte längre kan betala dem.
EnglishSometimes people forget that what people really need is encouragement, an idea to go forward and a slap on the back saying that they do a good job, because there is a desire for hope.
Ibland glömmer man att det folk verkligen behöver är uppmuntran, en idé för att gå vidare och en klapp på axeln för att de gör ett bra arbete. Det finns en längtan efter hopp.
EnglishSo with all due respect, we can support the report or oppose it, but any move to refer it back would truly be a slap in the face for the rapporteur and the House after all the work they have done.
Alltså, i all vänlighet, man kan vara för eller emot betänkandet, men man kan inte vilja återförvisa det, för det vore verkligen att håna det utförda arbetet från föredragandens och kammarens sida.