"sincere" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"sincere" İsveççe çeviri

EN sincere
volume_up
{sıfat}

sincere (ayrıca: aboveboard, candid, honest, plain)
volume_up
ärlig {sıf.}
True Europeans, honest democrats and sincere lovers of freedom should vote against it.
Sanna européer, ärliga demokrater och uppriktiga frihetsälskare bör rösta mot den.
The analysis of the situation is sincere of course, but I do not believe that it reaches the right conclusions.
Analysen av situationen är visserligen ärlig, men de slutsatser som rådet kommer fram till anser jag inte vara korrekta.
I do not think that I will enjoy another such rich, honest, sincere and profound political experience as this one.
Jag tror inte att jag kommer att få uppleva ytterligare en sådan rik, ärlig, uppriktig och djup politisk erfarenhet som denna.
sincere (ayrıca: candid, devout, direct, downright)
It is ironic that a sincere vote today means voting with your eyes closed.
Det är ironiskt att en uppriktig röst i dag betyder att man röstar med slutna ögon.
I believe that our process must be totally sincere.
Jag anser att vår process måste vara fullständigt uppriktig.
It's a sincere apology, and they take it very seriously.
Det är en uppriktig ursäkt som de tar på största allvar.
sincere (ayrıca: cordial, devout, earnest, fervent)
The author of this report has succeeded in doing so, for which I give her my sincere congratulations.
Författaren till detta betänkande har lyckats med det, och jag vill innerligt lyckönska henne.
The van Hulten report started out as a brilliant one and I would like to pay deep and sincere tribute here to what Mr van Hulten achieved.
Hultenbetänkandet var inledningsvis ett lysande betänkande och jag vill ge min djupa och innerliga hyllning till det som har gjorts här av vår kollega Hulten.
I should like today to take the opportunity of having the floor in the European Parliament to offer sincere thanks to all those people of good will who expressed solidarity with us.
När jag i dag talar i Europaparlamentet vill jag passa på att innerligt tacka alla de välvilliga personer som uttryckte sin solidaritet.
sincere

"sincere" için eşanlamlılar (İngilizce):

sincere

İsveççe' de "sincere" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIndeed, I would like to express my sincere appreciation to the shadow rapporteur.
Jag vill verkligen uttrycka min uppriktiga uppskattning till skuggföredraganden.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Slutligen vill jag återigen uttrycka mitt uppriktiga tack till Kyösti Virrankoski.
EnglishA warm welcome to everyone whose actions and intentions have been fair and sincere.
Jag hälsar alla med rättvisa och ärliga handlingar och avsikter varmt välkomna.
EnglishMr President, let me begin by offering sincere congratulations to Mrs RothBehrendt.
Ordförande! Får jag börja med att med uppriktighet lyckönska fru Roth-Behrendt.
EnglishMr President, I am in sincere agreement with what was said in the previous speech.
Herr talman! Jag kan varmt instämma i vad som sagts i de föregående inläggen.
EnglishI want to express my sincere thanks to the European Parliament for its cooperation.
Den är också nödvändig för att anpassa de föränderliga reglerna för världshandeln.
EnglishI must give the rapporteur my sincere congratulations on the work he has done.
. (FR) Jag vill varmt gratulera föredraganden till det arbete han har utfört.
EnglishWe will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Vi kommer att fortsätta uttrycka vår uppriktiga solidaritet med Haitis befolkning.
English   Mr President, may I offer my sincere thanks to Mrs Klass for her fine work.
   – Herr talman! Jag vill uppriktigt tacka Christa Klaß för hennes utmärkta arbete.
EnglishMr President, let me first of all express my sincere thanks to the rapporteur.
Herr ordförande! Till att börja med vill jag nu tacka föredraganden på det varmaste.
EnglishAs a sincere Europhile, it pains me every time I come across this culture of secrecy.
Som varm EU-vän gör det mig lika ont varje gång jag möter detta hemlighetsmakeri.
EnglishThe Commission is sincere in its commitment to implement the mainstreaming strategy.
Kommissionen menar allvar med sina bemödanden att genomföra mainstreamingstrategin.
EnglishMr President, may I begin by expressing my very sincere thanks to the rapporteur.
Herr ordförande! Först och främst vill jag tacka föredraganden så mycket.
EnglishTrue Europeans, honest democrats and sincere lovers of freedom should vote against it.
Sanna européer, ärliga demokrater och uppriktiga frihetsälskare bör rösta mot den.
EnglishFirst of all, sincere thanks to the shadow rapporteurs for their excellent collaboration.
Först vill jag innerligt tacka skuggföredragandena för deras utmärkta samarbete.
EnglishI want to express my sincere thanks to the European Parliament for its cooperation.
Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack till Europaparlamentet för dess samarbetsvilja.
EnglishNevertheless, we are both sincere in our views, opposing though they may be.
Trots detta är vi båda uppriktiga i våra synpunkter, även om de strider mot varandra.
EnglishI should like to express my sincere thanks for such a constructive discussion here today.
Jag vill uttrycka mitt varma tack för att dagens diskussion varit så konstruktiv.
EnglishMr President, my sincere thanks go to Mrs van den Burg for the work she has done.
Herr talman! Jag skänker mitt varmaste tack till kollegan van den Burg för hennes arbete.
EnglishMr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.
Herr ordförande! Till att börja med vill jag i mitt inlägg tacka herr Martin så hjärtligt.