EN

shoot {isim}

volume_up
1. genel
shoot (ayrıca: cutting, discharge, gunshot, shot)
The ratification of the Lisbon Treaty is a green shoot in itself.
Ratificeringen av Lissabonfördraget är i sig ett grönt skott.
People speak of green shoots as part of the economic recovery in Europe.
Folk talar om gröna skott som en del av den ekonomiska återhämtningen i EU.
One really does begin to wonder whether there are any signs of green shoots in the economy.
Man börjar verkligen undra om det finns några tecken på att ekonomin skjuter nya skott.
shoot (ayrıca: breakdown, case, collapse, cropper)
If you want your shot at glory, if you wanna have it all, you do what you gotta do.
Vill du ha din ära, i fall du vill ha allt, så gör vad du vill.
On the 50th anniversary of the 1956 revolution, which had made possible the collapse of the Berlin Wall, people were shot in the eye.
På 50-årsdagen av 1956 års revolution, som möjliggjorde Berlinmurens fall, sköts människor ned.
Ett försök att få den i alla fall.
shoot (ayrıca: cascade)
shoot (ayrıca: chase, course, pursuit, shooting)
volume_up
jakt {comm. gen.}
The problems connected with the use of the European firearms pass for hunting and recreational shooting will likewise be discussed.
Vi kommer också att diskutera problemen i samband med ett europeiskt tillstånd för innehav av eldvapen för jakt och tävlingsskytte.
European jurisprudence strictly prohibits hunting on the high sea, the hunting of songbirds with nets, and the mass shooting of rare songbirds.
Jakt till havs, jakt med nät på sångfåglar och den enorma avskjutningen av de mest sällsynta sångfåglar är strängt förbjuden enligt europeiska rättsbegrepp.
What that means is that the use of small arms is reserved to soldiers and police officers, with special arrangements being made for those engaged in hunting and in shooting as a sport.
Monopolet innebär att användningen av handeldvapen är förbehållen soldater och poliser och att särskilda överenskommelser har träffats för dem som ägnar sig åt jakt och sportskytte.
shoot (ayrıca: firing, shooting)
shoot
2. "photo shoot"
shoot

İsveççe' de "shoot" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou don't seem to know the difference, the way you shoot up that shit all the time.
Det verkar som du inte kan se skillnaden, så som du skjuter på allt hela tiden.
EnglishHowever, because of the flexibility instrument, we think we have won the penalty shoot-out.
Men på grund av flexibilitetsinstrumentet tror vi att vi har vunnit straffsparken.
EnglishIf you can drink it, shoot it up... fuck it, gamble on it, it belongs to him.
Om du inte kan dricka upp det, skjut upp det... skit samma, spela upp det, det tillhör honom.
EnglishGuess who's filming in the studio next to the one we're going to shoot the advert in?
Gissa vem som filmar i studion bredvid där vi spelar in reklamfilmen?
EnglishAnd who gave the orders for the troops to shoot innocent protestors?
Och vilka gav order till trupperna att beskjuta oskyldiga demonstranter?
EnglishSo, I do something now I've never ever done on a "Dirty Jobs" shoot, ever.
Så, jag gjorde något som jag aldrig någonsin har gjort på en 'Skitigt Jobb' tagning, någonsin.
EnglishHowever, as I stressed then, we should be very prudent not to shoot ourselves in the foot.
Vi måste dock, som jag betonade då, vara mycket försiktiga, så att vi inte biter oss i tummen.
EnglishNot that it's any of your business, but I was doing a photo shoot.
Inte för att du har nåt med det att göra, men jag gjorde en plåtning.
EnglishIn short, it is easy to shoot anyone who may seem slightly suspicious because they support democracy.
Kort sagt, mot allt det som verkar misstänkt genom att det är demokratiskt.
EnglishBut what I need for you to do is to aim this...... at the bad man who's following us and shoot him in the head.
Men nu vill jag att du siktar mot mannen som skuggar oss...... och skjuter honom.
EnglishThe winner is the one who can shoot most people dead.
Den som skjuter ned flest av sina motståndare är den som slutligen segrar.
EnglishThat means... by the time lan figures it out and comes back here, we'll still be trapped, and he'll shoot us then.
När lan inser det och kommer tillbaka är vi fortfarande fast och då skjuter han oss.
EnglishIt cost me 20 grand to book her for a fake photo shoot.
Det kostade mig 20. 000 att boka henne till en fejkad fotosession.
EnglishAnd if I may mix my metaphors, let us shoot this white elephant from the sky.
EnglishThey're given weapons; they shoot for the logging camps; they get money.
De ges vapen, de jagar åt lägren, de får pengar.
EnglishThe production value's good, considering that they shoot on video.
De har rätt hyfsad kvalitet, för att vara videofilmat.
EnglishThere is a desire to shoot the messenger for bringing bad news.
Det är budbäraren som skjuts för att nyheterna är dåliga.
EnglishWe don't fool around, we don't rehearse -- we shoot what we get!
Vi fuskar inte, vi repar inte, vi filmar vad vi får!
EnglishThe helicopters shoot from the air and the press has been muzzled, In Nepal there is both terror and counter-terror.
Helikoptrar skjuter från luften och pressen tystas. I Nepal råder terror och kontraterror.
EnglishEither shoot me, or tell me why you're wearing that wire.
Skjut mig eller berätta varför du har en dold mikrofon.