"sheep" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"sheep" İsveççe çeviri

SV

EN sheep
volume_up
{isim}

sheep
volume_up
får {nö.}
This is an animal epidemic affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.
Detta är en djurepidemi som drabbar idisslare, som nötkreatur, får och getter.
It is clear that the major weakness in this respect is in relation to sheep.
Det är uppenbart att den största svagheten i detta avseende finns i samband med får.
Bluetongue is a disease affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.
Bluetongue är en sjukdom som drabbar idisslare, som nötkreatur, får och getter.

İsveççe' de "sheep" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency.
Jag vet inte vad man har för avsikter när det gäller fårfarmarna i min valkrets.
EnglishFor the sake of a few hundred Scottish sheep, there is a huge loophole in legislation.
För några hundra skotska fårs skull blir det ett stort kryphål i lagstiftningen.
EnglishFurthermore, I agree with a deferral on the obligation of electronic sheep tagging.
Jag stöder ett uppskjutande av den obligatoriska elektroniska fårmärkningen.
EnglishWe think about cattle, beef, dairying, sheep, vegetables, wine and so on.
Vi tänker på boskap, nötkreatur, mjölkproducenter, grönsaker, vin och så vidare.
EnglishThe incomes of sheep farmers have not kept pace with other types of farming.
Fårproducenternas inkomster har inte hållit jämna steg med andra former av jordbruk.
EnglishWe need rigid controls and, perhaps, financial sanctions to deal with the black sheep.
Vi behöver stränga kontroller och kanske ekonomiska sanktioner för de svarta fåren.
EnglishScotland has several of the world’s best-known breeds of cattle and sheep.
I Skottland finns flera av världens mest välkända kreaturs- och fårstammar.
EnglishI think we do have to realise the scale of sheep farming and the number of animals involved.
Vi måste nog inse hur omfattande fårhållningen är och hur många djur det gäller.
EnglishOne other animal welfare issue I wish to raise is that of sheep tagging.
En annan fråga som rör djurens välbefinnande och som jag vill ta upp är fårmärkning.
EnglishIn the United Kingdom because of foot-and-mouth, sheep farmers have suffered greatly.
I Förenade kungariket har fårproducenterna lidit svårt på grund av mul- och klövsjukan.
EnglishIs it any wonder that young farmers and sheep farmers are actually leaving the industry?
Är det att undra på att unga jordbrukare och fårproducenter faktiskt lämnar näringen?
EnglishBSE tests for sheep and goats will be introduced as soon as the testing methods exist.
BSE-testerna för lamm och getter tas i bruk så fort testmetoderna finns.
EnglishThis Parliament's concern is that wolves should be put in charge of the sheep, so to speak.
Vad parlamentet oroar sig över är att vargarna ska vakta fåren, så att säga.
EnglishI suppose that getting rid of sheep is a sure way of getting rid of disease.
Jag antar att det är ett säkert sätt att göra sig av med sjukdom att göra sig av med fåren.
EnglishInfection in cattle and sheep is negligible so we can continue to eat our rare steak.
Smittan i nöt- eller fårkött är försumbar, så vi kan fortsätta att äta våra blodiga biffar.
EnglishI would add that, in my opinion, this is especially true for sheep farmers.
Jag vill tillägga att detta enligt min uppfattning är särskilt sant då det gäller fårfarmare.
EnglishTraditional meals include potato dumplings with sheep’s cheese and cabbage soup with sausages.
Till de traditionella maträtterna hör potatisklimp med fårost och kålsoppa med korv.
EnglishSheep farming has not made the productivity advances seen in other agricultural sectors.
Inom fåruppfödningen har inte samma produktionsökning skett som inom andra jordbrukssektorer.
EnglishSubject: Slaughter of sheep in France for the Eid-El-Kabir festival
Angående: Fårslakt i Frankrike med anledning av Eid El Kabir-festivalen
EnglishNevertheless, the export of sheep meat is an important part of our economy.
Trots det är exporten av fårkött en viktig del av vår ekonomi.