EN sell
volume_up
{isim}

sell (ayrıca: laugh, rip-off)
volume_up
skoj {nö.} [gün. dil]
sell (ayrıca: art, artifice, device, dodge)
volume_up
knep {nö.}
It is unacceptable to sell books entitled 'L' unione fa la truffa' in European bookshops.
Man får placera ut böcker i de europeiska biblioteken med titeln " Europa är ett bedrägeri" !
sell (ayrıca: collapse, dud, fiasco, flop)
volume_up
fiasko {nö.}
sell
volume_up
besvikelse {comm. gen.} [gün. dil]
sell
sell

"sell" için eşanlamlılar (İngilizce):

sell

İsveççe' de "sell" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English. ~~~ You sell it at a supermarket.
Man samlar upp det, lägger det i kartonger, och säljer det i en livsmedelsaffär.
EnglishWe must take action against all countries that manufacture, sell or use them.
Vi måste vidta åtgärder mot alla länder som tillverkar, säljer eller använder dem.
EnglishThe problem is not therefore what we produce, but the price at which we sell it.
Problemet består därför inte i vad vi producerar utan det pris som vi säljer det till.
EnglishAbove the 30 kg limit imposed by the new Regulation, tuna are hard to sell.
Tonfisk på mer än 30 kg, som är viktgränsen i de nya bestämmelserna, är svårsåld.
EnglishIt is therefore imperative to be able to sell these books easily across borders.
Det är därför oundgängligt att kunna distribuera böckerna över gränserna utan problem.
EnglishTraceability is possible because they keep records of where they sell their products.
Spårbarheten är möjlig eftersom de för register över var de säljer sina produkter.
EnglishIf we cannot sell it, it was not worth a single glass of Justus Lipsius champagne.
Ni har endast kort tid på er för resten av det arbete som ni har åtagit er.
EnglishIf you make lots and lots of high quality copies and you sell them, that's not okay.
Om du gör massor utav kopior av hög kvalitet och du säljer dem, så är det inte okej.
EnglishProduct Overview (Product Performance): How much of each product do you sell?
Produktöversikt (Produktresultat): Hur mycket säljer du av varje produkt?
EnglishOffering equal opportunities to boys and girls, that was also hard to sell.
Att främja lika villkor för pojkar och flickor har också kostat stor möda.
EnglishDeals Sell travel and travel-related products at exhibition prices during TUR
Deals Sälj resor och reserelaterade produkter till mässpriser under TUR.
English“As you know, we sell network video products; among them, surveillance cameras.
– Vi säljer nätverksvideoprodukter, bland annat övervakningskameror.
EnglishThese are not just Chinese companies and they do not just sell toys.
Det handlar inte bara om kinesiska företag och de säljer inte bara leksaker.
EnglishA drop in fair trade threshold prices would help them to sell in the EU.
Sänkningen av tröskelpriserna för rättvis handel skulle underlätta försäljningen inom EU.
EnglishOh, they also say they will sell you astrology or other fortunetelling methods.
Åh, de säger också, att de gärna säljer dig astrologi eller andra metoder att förutspå framtiden.
EnglishShe asked me how we could ensure that supermarkets sell meat from vaccinated animals.
Hon frågade mig hur vi kan se till att livsmedelsaffärerna säljer kött från vaccinerade djur.
EnglishCuriously though, we do not explain them and we do not sell them.
Dock är det konstigt nog så att vi inte förklarar dem och vi säljer dem inte.
EnglishAnd the private companies that sell condoms in these places, they understand this.
Sex! Och de privata företag som säljer kondomer där förstår det.
EnglishWe buy and sell goods and services on it, and we chat and meet each other there.
Vi köper och säljer varor och tjänster. Vi chattar och möts.
EnglishSo we sell 'em, and then something weird had been happening with the stores.
Vi säljer dem, och något konstigt har börjat hända med affären.