"seal" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"seal" İsveççe çeviri

EN

seal {isim}

volume_up
1. genel
seal (ayrıca: packaging, packing, baggage, swag)
Soil compaction and sealing are major adverse effects that infrastructure has on the soil, with consequences for the viability and condition of that soil.
Packning och hårdgörning av marken är betydande skadliga effekter som infrastrukturen har på marken, med följder för markens livskraft och tillstånd.
seal
seal
seal (ayrıca: signet)
Här är en kopia av ett sådant sigill.
So as I showed you, they're usually found on these seals that are very, very tiny.
Som jag har visat er, så återfinns de oftast på dessa sigill som är väldigt, väldigt små.
In Germany we would say that is a book with seven seals, a closed book if you like, even for the initiated.
Även för invigda en bok med sju sigill förseglad, som man säger i Tyskland.
seal
seal
seal
2. Zooloji
seal
volume_up
säl {comm. gen.}
That is how they are perceived by many fishermen: an adult seal gets through an enormous amount of fish on a daily basis.
En fullvuxen säl konsumerar en enorm mängd fisk varje dag.
The next item is the statement by the Commission on banning seal products in the EU.
Nästa punkt på föredragningslistan är uttalandet av kommissionen om förbudet mot produkter som härrör från säl i Europeiska unionen.
We must also consider the excessive protection given to some species, as has already been mentioned, such as cormorants and seals.
Vi behöver också betänka att vissa arter - som redan nämnts - åtnjuter ett alltför långtgående skydd, exempelvis skarv och säl.

"seal" için eşanlamlılar (İngilizce):

seal

İsveççe' de "seal" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English. - We understand and share concerns about the trade in seal products.
skriftlig. - (EN) Vi förstår och delar oron över handeln med sälprodukter.
EnglishThe second issue is the EU's ban on seal products and it is highly important.
Den andra frågan gäller EU:s förbud mot sälprodukter, som är mycket viktigt.
EnglishSeal hunting has been the subject of dispute and intense debate for many years now.
Säljakt har nu varit föremål för tvister och intensiva debatter i många år.
EnglishOne internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval.
En intern revisor och några personer som godkänts på förhand kan godkänna deklarationerna.
EnglishNorway and Russia are the other main countries conducting a large-scale commercial seal hunt.
Övriga länder som bedriver storskalig kommersiell säljakt är Norge och Ryssland.
EnglishThe seal hunters used violence to try to prevent me from seeing what was going on.
Säljägarna försökte med våld hindra mig från att se vad som pågick.
EnglishThus, the European Union wants to seal itself off from refugees far beyond its external borders.
Sålunda vill EU avskärma sig från flyktingar långt bortom unionens yttre gränser.
EnglishUltimately consumers will decide if they want to buy seal products.
I slutändan kommer konsumenterna att bestämma om de vill köpa sälprodukter.
EnglishMr President, I would first like to express regret for the fact that Mr Seal has not been present.
Herr ordförande! Först vill jag beklaga att vår kollega Seal inte är närvarande.
EnglishIndeed, many EU citizens do not, and they support a total ban on the import of seal fur skins.
Många EU-medborgare gör det inte och de stöder ett totalförbud mot import av sälskinn.
English(PL) In September 2006 the European Parliament appealed for an end to trade in seal products.
(PL) I september 2006 vädjade Europaparlamentet om ett slut på handeln med sälprodukter.
EnglishIn Namibia, which has the second largest seal hunt in the world, the quotas increase each year.
I Namibia, som har världens näst största säljakt, ökar kvoterna varje år.
EnglishCompetition has made flying cheaper, and Mr Seal points this out in his explanatory statement.
Konkurrens har gjort det billigare att flyga, och det skriver Seal också i sin kommentar.
EnglishIn our opinion, the rapporteur's arguments are convincing and we will give them our seal of approval.
Vi finner föredragandens argument övertygande och kommer att ansluta oss till dessa.
EnglishLawrence during harp seal season.
Detta är en överflygsbild jag tog som visar St. Lawrence bukten vid grönlandssäl säsong.
EnglishIn our opinion, the rapporteur' s arguments are convincing and we will give them our seal of approval.
Vi finner föredragandens argument övertygande och kommer att ansluta oss till dessa.
English. - I am pleased today that we voted to ban the EU trade in seal products.
skriftlig. - (EN) Jag är glad över att vi i dag röstade för att förbjuda handeln med sälprodukter i EU.
EnglishWe have all been appalled by the pictures of Canadian seal hunting.
Vi har alla upprörts av bilderna från den kanadensiska säljakten.
EnglishThe seal has been symbol of the emperor's power since Genghis Khan.
Sigillet har varit ett tecken på Kejsarens makt sen Genghis Khan.
EnglishMoreover, a clear majority of citizens are in favour of a complete ban on trade in seal products.
Dessutom är en klar majoritet av medborgarna för ett totalförbud mot handel med sälprodukter.