"screw" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"screw" İsveççe çeviri

EN screw
volume_up
{isim}

1. genel

screw (ayrıca: bolt)
volume_up
skruv {comm. gen.}
The French President then naturally asks whether they have a screw loose.
Den franske presidenten frågar då självfallet om de har en skruv lös.
This blue one only manages to put in this many screws, with each screw representing ten screws.
Den här blå klarar bara att dra i så här många skruvar, där varje skruv representerar tio.
This blue one only manages to put in this many screws , with each screw representing ten screws.
Den här blå klarar bara att dra i så här många skruvar , där varje skruv representerar tio.

2. Doğa bilimleri

screw
volume_up
propeller {comm. gen.}

3. "fuck", kaba

screw
volume_up
knull {nö.}
screw
volume_up
ligg {nö.}

İsveççe' de "screw" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo be really careful to try and avoid the screw-ups that can undermine your brand.
Så var mycket försiktig och försök undvika misstagen som kan underminera ditt varumärke.
EnglishThey're the next turn of this particular screw, which has been going on 20 years now.
Utan en del av den här processen som har pågått under 20 år nu.
EnglishNow, with presidential elections imminent, Mugabe is again tightening the screw of force and terror.
Nu då presidentvalet förestår drar Mugabe åter åt våldets och terrorns tumskruvar.
EnglishYou screw up just this much, you'll be flying a cargo plane full of rubber dog shit out of Hong Kong.
Om du sjabblar får du flyga lastplan med gummihundskit från Hongkong.
EnglishAfter years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw.
Efter år av hot, brutalitet och ekonomisk kollaps kom nu valet som spiken i kistan.
EnglishWho would screw around with an army that could do that?
Vem skulle jävlas med en armé som kunde göra så?
EnglishIn the case of the car industry, of course, we see some lack of consistency; we see that, in certain respects, we are overtightening the screw.
Bilindustrin kännetecknas givetvis av inkonsekvens. I vissa avseenden tar vi i för hårt.
EnglishScrew yourself bowlegged, Davey of the Navy.
EnglishOn the other hand, we must not turn the legislative screw so tight that coal loses its international competitiveness.
Å andra sidan får vi inte dra åt den rättsliga skruven så hårt att kolet förlorar sin internationella konkurrenskraft.
EnglishI screw it up...... you can throw away the key.
EnglishHow badly can she screw it up?
EnglishScrew you, Willie, your kinky ass.
EnglishIt is no sign of courage and backbone for us to tear into the minor offenders only to screw our eyes shut when it comes to China.
Det är inget tecken på mod eller styrka att kasta sig över småförbrytare, samtidigt som vi vänder bort blicken när det gäller Kina.
EnglishNow I'm going to screw that up, too.
EnglishLet's not screw this one up.
EnglishOn the safety question, the USA is gradually tightening the screw and unfortunately the implementation in the European Union is going unchallenged.
När det gäller säkerheten drar Förenta staterna gradvis åt skruven och tyvärr sker genomförandet i EU helt oemotsagt.
EnglishScrew all you bastards.
EnglishYou'd just screw it up.
EnglishHey, screw you, Joe.