"runner" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"runner" İsveççe çeviri

EN runner
volume_up
{isim}

1. genel

runner (ayrıca: bid, command, offer, order)
volume_up
bud {nö.}
runner (ayrıca: messenger)
volume_up
budbärare {comm. gen.}
runner (ayrıca: rent, rip, split, tear)
volume_up
reva {comm. gen.}
runner
volume_up
smugglare {comm. gen.}
runner
volume_up
utlöpare {comm. gen.}

2. "someone who runs"

runner
volume_up
löpare {comm. gen.}
You talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Prata med en löpare och jag garanterar att inom 30 sekunder kommer konversationen att handla om skador.
So if humans evolved as runners, if that's our one natural advantage, why are we so bad at it?
Så om människan utvecklades som löpare, om det är vår naturliga fördel varför är vi så dåliga på det?
And I heard that they do these track meets with all disabled runners, and I figured, "Oh, I don't know about this, but before I judge it, let me go see what it's all about."
Och så hörde jag att de hade friidrottstävlingar för alla funktionshindrade löpare, så jag tänkte att, nja, jag vet inte, men innan jag dömer ut det ska jag se vad det är.

3. "sled"

runner
volume_up
skena {comm. gen.} (släde)

4. "a long narrow mat on the floor"

runner
volume_up
gångmatta {comm. gen.}

5. Demiryolu

runner
volume_up
med {comm. gen.}
You talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Prata med en löpare och jag garanterar att inom 30 sekunder kommer konversationen att handla om skador.
We have to learn very quickly how to become fast runners to deal with the concerns that people have.
Vi måste snabbt lära oss att springa fort för att ta itu med människors oro.
It has not only been bailed out by other Member States with a rescue package amounting to billions of euro, but is also the front-runner when it comes to subsidy fraud.
Landet har inte bara lösts ut av andra medlemsstater med ett räddningspaket som gick på miljardtals euro, utan ligger också i täten när det gäller att subventionera bedrägerier.

"runner" için eşanlamlılar (İngilizce):

runner

İsveççe' de "runner" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEurope must become the front runner in product innovation and commercialisation.
EU måste gå i bräschen när det gäller produktinnovation och kommersialisering.
EnglishI am pleased that cofinancing of the agricultural payments is a non-runner.
Det gläder mig att samfinansieringen av jordbruksutgifterna inte har kommit igång.
EnglishJapan is highly innovative, partly through its 'top runner' approach.
Japan har en stark innovation, delvis på grund av sin ”top runner”-modell.
EnglishFrance, on the other hand, was the front-runner with regard to supplies to the Arab region.
Frankrike, å andra sidan, var den främsta leverantören till arabvärlden.
EnglishYou can pay a one-hundred-metre runner EUR 1 million to run the one-hundred-metre race in 10 seconds.
Du kan betala en hundrameterslöpare 1 miljon euro för att springa ett hundrameterslopp på 10 sekunder.
EnglishInnovation is the key word here and I unreservedly endorse the top runner principle in Amendment 96.
Nyckelordet här är innovation och jag ger mitt förbehållslösa stöd till top runner-principen i ändringsförslag 96.
EnglishThe ostrich, whilst it may stick its head in the sand at some stage, is also the fastest runner on the ground.
Strutsen är, även om den kanske sticker huvudet i sanden i vissa lägen, också den som springer fortast på marken.
EnglishInnovation is the key word here and I unreservedly endorse the top runner principle in Amendment 96.
Vi skall inte bara införa krav på medlemsstaterna, utan vi måste även anta utmaningen att förbättra vår egen energieffektivitet.
EnglishThis is a real front-runner, with developments in the area of citizenship legislation particularly welcome.
Det är verkligen också ett föregångsland, där framför allt framstegen rörande medborgarskapslagstiftningen förtjänar att applåderas.
EnglishIt is not an event for the solo runner.
EnglishMr Zalm, the Liberal front runner in the elections and a former Dutch minister, is now saying that it was a mistake to split up NS and ProRail.
Zalm, den liberala toppmannen i valet och före detta minister i Nederländerna, förklarar nu att uppdelningen av NS och ProRail var ett fel.
EnglishEurope is a front-runner in many areas of this field, and this role needs to be consolidated and built upon if we are to have a knowledge-based economic order.
Europa tar täten på många energiområden och måste förstärka och utveckla den rollen för att uppnå en kunskapsbaserad ekonomi.
EnglishThe European Commission has been a front-runner in developing modern tools, such as the Eurobarometer surveys, for analysing public opinion.
Europeiska kommissionen har gått i spetsen när det gäller utveckling av moderna instrument, såsom Eurobarometerundersökningar, för analys av den allmänna opinionen.
EnglishAn international agreement will be needed to improve air transport safety worldwide and, in so doing, regulate the protection of data; this is where the European Union can be a front runner.
Det kommer att krävas ett internationellt avtal för att förbättra flygsäkerheten i hela världen, och då reglera dataskyddet. Här kan EU bli ledande.
EnglishI am utterly convinced that the EU must take an offensive stance and take a firm front runner position in competitiveness, and must therefore invest in an innovation blast.
Jag är helt övertygad om att EU måste inta en offensiv attityd och bli ledande när det gäller konkurrenskraft och därför måste investera i en investera i en explosion av innovationer.
EnglishWhere I ran into the most heat from this most recently was last year the South African runner, Caster Semenya, had her sex called into question at the International Games in Berlin.
Den mest kontroversiella situation jag mött på sistone var förra året då könet på Caster Semenya, den sydafrikanska löparen, ifrågasattes vid friidrotts-VM i Berlin förra året.
EnglishFamous Czechs include the Art Nouveau artist Alfons Mucha, composers Antonin Dvorák and Bedrich Smetana, marathon runner Emil Zátopek and the writers Franz Kafka and Milan Kundera.
Bland berömda tjecker märks jugendkonstnären Alfons Mucha, kompositörerna Antonin Dvořák och Bedřich Smetana, maratonlöparen Emil Zátopek och författarna Franz Kafka och Milan Kundera.