EN rules
volume_up
{isim}

rules (ayrıca: order, regulations)

İsveççe' de "rules" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
De österrikiska reglerna går betydligt längre än miniminivån i detta betänkande.
EnglishPursuant to the Rules of Procedure, Mr Burns was going to be given the floor now.
I enlighet med arbetsordningen skulle ordet nu därför ha gått till Andrew Brons.
EnglishAmendment No 100 exempts livestock from the rules governing the internal market.
I ändringsförslag 100 undantas levande djur från den inre marknadens regelverk.
EnglishI put this proposal to you in accordance with Rule 19 of the Rules of Procedure.
Jag lägger fram mitt förslag till er i enlighet med artikel 19 i arbetsordningen.
EnglishThe Campoy Zueco report addresses breaches of the EU rules on waste management.
Zueco-betänkandet är inte förenligt med EG: s bestämmelser för avfallshantering.
EnglishWhy have the Council' s security rules been published and not the Commission' s?
Varför har rådets säkerhetsbestämmelser offentliggjorts men inte kommissionens?
EnglishThese are also based on the rules of the Fifth Framework Programme for Research.
Reglerna bygger också på dem som finns i det femte ramprogrammet för forskning.
EnglishThere are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
Det saknas möjligheter att komma överens om bindande regelverk som måste följas.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 163.1 i arbetsordningen.)
EnglishAnother directive lays down rules on limit values for CO2 emissions from new cars.
I ett annat direktiv fastställs gränsvärden för koldioxidutsläpp från nya bilar.
EnglishWhen we talk about the fight against fraud, all we can do is to tighten the rules.
När vi talar om bedrägeribekämpning är det enda vi kan göra att skärpa reglerna.
EnglishWhen the EU needs clear and stringent budget rules, France and Germany hesitate.
När EU behöver tydliga och strikta budgetregler tvekar Frankrike och Tyskland.
EnglishAll this will have to be " put on the table " and reduced under the GATT rules.
Allt detta måste läggas på bordet och minskas inom ramen för GATT-bestämmelserna.
EnglishYou should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
Använd också vitboken till att genomdriva stränga bestämmelser i medlemsstaterna.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
EnglishIf we wish to achieve something by what we are doing, we must have common rules.
Om vi vill åstadkomma någonting med detta måste vi ha gemensamma bestämmelser.
EnglishMrs Müller, your request has been made correctly in accordance with the Rules.
Fru Müller! Ni har helt korrekt presenterat allt i vederbörlig form och ordning.
EnglishWe must be prepared to ask other people's advice, but the rules must be followed.
Vi måste vara beredda att be andra människor om råd, men reglerna måste följas.
EnglishAmendment 1 is certainly not consistent with the rules of the code of conduct.
Ändringsförslag 1 hör i detta sammanhang helt säkert inte till ordningsreglerna.
EnglishIn my opinion, national, regional or local rules must continue to be possible.
Enligt mitt synsätt måste nationell, regional och lokal reglering förbli möjlig.