"rostrum" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"rostrum" İsveççe çeviri

EN rostrum
volume_up
{isim}

rostrum (ayrıca: platform)
volume_up
talarstol {comm. gen.}
Therefore I appeal from this rostrum to the Bulgarian authorities and to the EU institutions to support the request of patient organisations for more transparency.
Jag vädjar därför från denna talarstol till de bulgariska myndigheterna och till EU-institutionerna att stödja begäran från patientorganisationerna om ökad insyn.
Mr President, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen, my responsibilities have brought me to this rostrum to speak twice in less than twenty-four hours.
Mina ansvarsåtaganden gör att jag har tagit till orda två gånger inom 24 timmar från samma talarstol.
In principle, this means that we shall not be able to be prosecuted for anything which is said from the rostrums in this House.
I princip betyder det att vi inte skall kunna åtalas för någonting som sägs från talarstolarna inom detta hus.
rostrum (ayrıca: platform, podium, dais)
volume_up
podium {nö.}
rostrum (ayrıca: bandstand, platform, podium, dais)
volume_up
estrad {comm. gen.}
rostrum (ayrıca: platform)
volume_up
tribun {comm. gen.}

"rostrum" için eşanlamlılar (İngilizce):

rostrum

İsveççe' de "rostrum" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI ask the election officers to come to the rostrum to oversee the vote.
Jag ber rösträknarna att komma fram till presidiet för att övervaka omröstningen.
EnglishSo I would also ask our colleagues on the rostrum to help dispel this misconception at last.
Jag har också en vädjan till kollegerna på åskådarläktaren om att de medverkar till att dessa missförstånd undanröjs.
EnglishAll the Presidents who have occupied this rostrum have shown a great deal of patience.
(Applåder) Samtliga ordförande för sammanträdet som har avlöst varandra här i talarstolen har visat prov på enormt tålamod.
EnglishMr McMillan-Scott has listened to you from the rostrum, but we are all very interested in human rights.
Edward McMillan-Scott har lyssnat till dig från talarstolen, men vi är alla mycket intresserade av mänskliga rättigheter.
EnglishI would also like to say, on behalf of the President, that we have always followed what you have said at the rostrum with great interest.
Jag skulle också vilja säga er, från ordförandeskapets sida, att det alltid är med stor uppmärksamhet vi lyssnar på er här i talarstolen.