"to rid" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to rid" İsveççe çeviri

SV

"rida" İngilizce çeviri

EN to rid
volume_up
[ridded|ridded] {fiil}

I will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
Jag skall ge vår representant instruktioner om att ta bort logotypen på de två fordonen.
Det är lätt att rationalisera genom att ta bort arbetstillfällen.
Jag ville ta bort ordet ” eventuella ”.
It is not the EU that should get rid of a government for us.
Det är inte EU: s uppgift att befria oss från en regering.
We have a unique opportunity to rid the world of the evil of terrorism and underpin democracy.
Vi har ett unikt tillfälle att befria världen från terrorismens ondska och att förstärka demokratin.
But in addition, we need to rid tourism of its negative image and poor reputation.
Å andra sidan handlar det emellertid om att befria turismen från en skadlig image, från en negativ symbolik.
to rid (ayrıca: to clear, to draw, to dress, to eviscerate)
We should not let ourselves be carried away by the wishful thinking of pacifists who would like to rid the world of wars and arms, as such fancies lack any basis in reality.
Vi får inte ryckas med av önsketänkande pacifister som vill rensa världen från krig och vapen, eftersom sådana fantasier saknar all förankring i verkligheten.
It is happening in a Slovakia where, moreover, Ján Slota says the trouble is that they have not been able to rid the country of Hungarians, and that this is the source of all their problems.
Det händer i ett Slovakien där Ján Slota dessutom säger att problemet är att man inte har lyckats rensa landet från ungrare och att detta är källan till alla problem.

İsveççe' de "to rid" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe should be able to get rid of many of the simplistic statements about tendering.
Vi borde kunna komma ifrån många av de onyanserade uttalandena om upphandlingar.
EnglishMy life became about getting rid of it and obsessing about getting rid of it.
Mitt liv kom att handla om att bli av med den och fundera på att bli av med den.
EnglishWe can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
vi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.
EnglishWe are stuck with 14 million kilos of fertiliser which we cannot get rid of.
Vi har fortfarande fjorton miljoner kilo gödsel som det inte går att bli av med.
EnglishMr President, waste is not just something that we want to get rid of at all costs.
Herr ordförande, avfall är inte bara något, som vi alla obetingat vill bli av med.
EnglishNot only have they not been got rid of, but there is a massive proliferation.
Inte nog med att de inte har avskaffats, utan det förekommer en massiv spridning.
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Uppdraget för de två skvadronerna var att bli av med alla Scudrobot-avfyrare.
EnglishIndeed, there are many silly barriers, and those are the ones we should get rid of.
Det finns faktiskt många dumma hinder och det är dem som vi ska bli av med.
EnglishIt seems right that the EU should act to get rid of another substance of high concern.
Det verkar vettigt att EU agerar för att bli av med ännu ett oroväckande ämne.
EnglishIt will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.
Detta skulle påskynda processen med att avhjälpa denna otillfredsställande situation.
EnglishHowever, it is this type of communication that we really need to get rid of.
Det är emellertid den här sortens kommunikation som vi verkligen behöver bli av med.
EnglishAnd that we can aim for much higher spirituality if we get rid of the religious dogmas.
Och om vi siktar högre spirituellt om vi gör oss av med de religösa lärosatserna.
EnglishWe must get rid of this deficit, which is why we need economic governance.
Vi måste göra oss av med detta underskott och därför behöver vi ekonomisk styrning.
EnglishThus, I support any initiative willing to get rid of the Strasbourg seat.
Därför stöder jag varje initiativ där man önskar bli kvitt sätet i Strasbourg.
EnglishEven if perhaps we are not about to implement it we should not get rid of it.
Även om vi kanske inte är beredda att genomföra det borde vi inte göra oss av med det.
EnglishThe idea of getting rid of aid, which Mr Sindal mentions in his report, is thus correct.
Tanken att avskaffa stöden, som framförs i Sindals betänkande, är således riktig.
English(ET) The Baltic States almost bloodlessly rid themselves of the Soviet occupation.
(ET) De baltiska staterna frigjorde sig från Sovjetockupationen nästan utan blodspillan.
EnglishLet us get rid of the inconsistencies, but let us get rid of them in the right direction.
Låt oss göra oss av med inkonsekvenserna, men låt oss göra det i rätt riktning.
EnglishIt is time to get rid of the kilojoule at last, which nobody can work out.
Det är hög tid att äntligen bli kvitt måttenheten kilojoule, som ingen ändå begriper.
EnglishThe Council asked Parliament to get rid of any reference to taxation.
Rådet har bett oss, parlamentet, att utelämna alla skattefrågor i detta ärende.