"reversion" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"reversion" İsveççe çeviri

EN reversion
volume_up
{isim}

1. genel

reversion (ayrıca: atavism)
volume_up
atavism {comm. gen.}
reversion
volume_up
bakarv {nö.}
reversion

2. Bioloji

reversion

3. Hukuk

reversion (ayrıca: rollback)
volume_up
återgång {comm. gen.}
Any retrograde steps in this area would mean a reversion to barbarism.
Alla bakåtsträvande steg på det här området skulle innebära en återgång till barbarism.
We voted against plans for the division of Kosovo and against any reversion to rule by Belgrade.
Vi röstade mot planerna på en delning av Kosovo och mot en återgång till Belgrad-styre.
In many Member States, including my own, I am aware of a reversion to complacency and a weakening of the will to enact reforms.
I många medlemsstater, däribland min egen, märker jag en återgång till självbelåtenhet och en försvagad reformvilja.
reversion
volume_up
expektans {comm. gen.}

İsveççe' de "reversion" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSOPA is simply a reversion of COICA, which was purposed last year, which did not pass.
SOPA är egentligen en återanvändning av COICA, som föreslogs förra året men inte godkändes.
EnglishThere can be no reversion to outdated notions and the use of energy as a weapon, which is even less acceptable.
Man kan inte återgå till omoderna begrepp och använda energi som ett vapen, vilket är ännu mer oacceptabelt.
EnglishTo such an extent has this become the case that we can observe something like a reversion to 'might is right' on an international scale.
Detta går så långt att vi internationellt erkänner ett slags tillbakagång till nävrätten.
EnglishTo such an extent has this become the case that we can observe something like a reversion to 'might is right ' on an international scale.
Detta går så långt att vi internationellt erkänner ett slags tillbakagång till nävrätten.
EnglishYour concept of open cooperation is a reversion to an institutional system dominated by Commission officials.
Er uppfattning om det öppna samarbetet är att falla in i det institutionella system som domineras av kommissionens tjänstemän.
EnglishReversion pensions provide for surviving spouses.
EnglishThat is not a common European security policy; it is a reversion to a policy that we, in our motions for resolution, criticise rather than endorse.
Betänkandet innehåller den dräpande kommentaren att kampen mot terrorism håller på att sudda ut den traditionella gränsen mellan utrikes- och inrikespolitik.
EnglishInstead of learning from that, we now see a reversion to the primitive standpoints of the 19th and early 20th centuries preceding these successes.
I stället för att lära av det återgår man nu till de primitiva ståndpunkterna från slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet som föregick de här framgångarna.
EnglishThe purpose of Amendments Nos 15 and 16 is to change from committee procedures 2b and 3b to types 1 and 3a respectively, which is almost a reversion to the Commission's original proposal.
Syftet med ändringsförslag 15 och 16 är att ändra utskottsförfarandena 2B och 3B till 1 respektive 3A. Det blir en tillbakagång till kommissionens ursprungliga förslag.