"reluctance" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"reluctance" İsveççe çeviri

EN reluctance
volume_up
{isim}

reluctance (ayrıca: antipathy, aversion, disgust, dislike)
volume_up
motvilja {comm. gen.}
It was with some reluctance that we voted for the motion for a resolution in question.
Det var med viss motvilja som vi röstade på resolutionsförslaget i fråga.
. - I will vote for this resolution with a degree of reluctance.
. - (EN) Jag kommer att rösta för den här resolutionen med viss motvilja.
I understand this reluctance, but only for the current economic context.
Jag förstår denna motvilja, men endast under de rådande ekonomiska omständigheterna.
reluctance (ayrıca: disinclination, dislike, distaste, feeling)
volume_up
olust {comm. gen.}

"reluctance" için eşanlamlılar (İngilizce):

reluctance

İsveççe' de "reluctance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere has been a reluctance within the Commission to accept this own-initiative report.
Det har funnits en tvekan inom kommissionen att anta detta initiativbetänkande.
English   – It is with reluctance that I feel myself forced to abstain on this crucial vote.
   – Det bjuder mig emot att lägga ned min röst i denna viktiga omröstning.
EnglishThe political reluctance shown by some Member States of the Union is disgraceful too.
Den politiska oviljan i vissa av unionens medlemsstater är också en skam.
EnglishToday, though, we have to acknowledge - with great reluctance - that we were right.
Det tar emot att säga det, men idag måste man erkänna att vi hade rätt.
EnglishAt this stage I am not aware of any reluctance on the part of the Council to grant it.
I detta skede känner jag inte till någon motvillighet från rådets sida att bevilja det.
English2/ its reluctance to comply with international law in its differences of opinion with Greece
2/ Turkiets motvillighet att följa internationell rätt i dess konflikt med Grekland
EnglishHowever, we are concerned about the reluctance of some Member States, notably France, to do so.
Vi är dock oroade över vissa medlemsstaters och särskilt Frankrikes motsträvighet.
EnglishMy first comment concerns the reluctance of the ministers concerned to liaise with us.
Den första kommentaren gäller de berörda ministrarnas beredvillighet.
EnglishThere was much reluctance among most of the governments of the Member States!
Betänksamheten var stor inom de flesta medlemsstaters regeringar!
EnglishIt is with reluctance that I speak of quotas because, in principle, I am not in favour of them.
Jag tycker inte om att tala om kvotering eftersom jag i princip är mot detta.
EnglishThe Member States have in the past supported this good initiative of theirs only with reluctance.
Medlemsstaterna har tidigare ofta bara motvilligt stött detta goda initiativ.
EnglishTo make progress, what is needed is to sweep aside the reluctance of the car and petrol lobbies.
För att kunna göra framsteg måste vi sopa bort tveksamheten hos bil- och oljelobbyn.
EnglishThere is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
Det finns ett motstånd mot förslaget i flera medlemsstater.
EnglishThere may be differences in technology, or reluctance, but nonetheless we should move forward.
Det kan finnas skillnader i tekniken eller ovilja, men inte desto mindre skall vi vidare.
English. - I supported this resolution with a degree of reluctance.
skriftlig. - (EN) Jag stödde den här resolutionen lite motvilligt.
EnglishDespite a great willingness on our part, I have also noted the reluctance of the Americans.
Trots stor villighet från vår sida har jag också lagt märke till amerikanernas motsträvighet.
EnglishMr President, my reluctance to answer is based on the fact that we do not have a figure.
(EN) Herr talman! Min motvillighet att svara grundas på det faktum att vi inte har någon siffra.
English2/ its reluctance to comply with international law in its differences of opinion with Greece
3 / den fortsatta närvaron av turkiska ockupationstrupper på Cypern
EnglishI am worried by the reluctance to take account of national provisions where certain issues are concerned.
Motviljan att i vissa frågor fästa avseende vid nationella bestämmelser oroar mig.
English   – It is with reluctance that I feel myself forced to abstain on this crucial vote.
Det är första gången som Europaparlamentet har förklarat sig på detta sätt i en text av denna dignitet.