"to readjust" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to readjust" İsveççe çeviri

EN

to readjust [readjusted|readjusted] {fiil}

volume_up
On the face of it, this is a technical measure to readjust funding.
På ytan är det en teknisk åtgärd att justera finansieringen.
Experience teaches us that we have to readjust the balance between predictability and flexibility.
Erfarenheten lär oss att vi måste justera balansen mellan förutsägbarhet och flexibilitet.
There is an overshoot of ECU 1.4bn because the proposal by the Commission to readjust cereal prices was not accepted by the Council.
Det är alltså en felkalkylering på 1, 4 miljarder ecu, eftersom kommissionens förslag om att justera spannmålspriserna inte godtogs av rådet.
to readjust (ayrıca: to straighten out)
to readjust (ayrıca: to adapt, to reconvert)
If we seriously want a peace strategy, we will have to readjust the energy system.
Om vi på allvar vill ha en fredsstrategi, måste vi ändra på energisystemet.
It is not difficult for us to readjust the proposal based on the amendments accepted so far and then to refer this to the Council.
Det blir inte svårt att med utgångspunkt i de ändringsförslag som vi redan har godtagit ändra direktivet och lägga fram det för rådet.
Many other price interventions have to be readjusted as well - rye is one of them - because everything cannot be ploughed up in one go or from one day to the next.
Även i fråga om flera prisinterventioner, exempelvis råg, måste man än en gång kalkylera på nytt, för man kan inte i ett slag eller från den ena dagen till den andra bryta upp och ändra alltsammans.
to readjust (ayrıca: to reconvert)

"readjustment" için eşanlamlılar (İngilizce):

readjustment

İsveççe' de "to readjust" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf we seriously want a peace strategy, we will have to readjust the energy system.
Om vi på allvar vill ha en fredsstrategi, måste vi ändra på energisystemet.
EnglishTherefore, somebody should ask 'why do we not readjust the figures? '
Man skulle därför kunna fråga sig " varför justerar vi inte siffrorna? ".
EnglishTherefore, somebody should ask 'why do we not readjust the figures?'
Man skulle därför kunna fråga sig "varför justerar vi inte siffrorna?".
EnglishExperience teaches us that we have to readjust the balance between predictability and flexibility.
Erfarenheten lär oss att vi måste justera balansen mellan förutsägbarhet och flexibilitet.
EnglishThis will provide an opportunity to readjust national policies along the right lines.
På detta sätt kommer det att bli möjligt att anpassa de nationella politiska insatserna i rätt riktning.
EnglishOn the face of it, this is a technical measure to readjust funding.
På ytan är det en teknisk åtgärd att justera finansieringen.
EnglishThe proposed changes will readjust our system of accounting to the new policies that have been devised.
Med de föreslagna ändringarna kommer vårt redovisningssystem att anpassas till den nya politik som har utarbetats.
EnglishThis is about seeing whether we will be able, tomorrow, to more vigorously readjust this area - mobility - at European level.
Detta handlar om att ta reda på om vi kommer att kunna göra mer kraftfulla ändringar på detta område - rörlighet - på EU-nivå i morgon.
EnglishIt is not difficult for us to readjust the proposal based on the amendments accepted so far and then to refer this to the Council.
Det blir inte svårt att med utgångspunkt i de ändringsförslag som vi redan har godtagit ändra direktivet och lägga fram det för rådet.
EnglishThere is an overshoot of ECU 1.4bn because the proposal by the Commission to readjust cereal prices was not accepted by the Council.
Det är alltså en felkalkylering på 1, 4 miljarder ecu, eftersom kommissionens förslag om att justera spannmålspriserna inte godtogs av rådet.