"rationing" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"rationing" İsveççe çeviri

EN rationing
volume_up
{isim}

rationing
volume_up
ransonering {comm. gen.}
We could look at ways of managing the rationing of new entrants to the market.
Vi skulle kunna se på olika sätt att hantera en ransonering av nytillkomna på marknaden.
That is, rationing, the deliberate fabrication of scarcity.
Detta innebar ransonering, att avsiktligt framkalla en brist.
Överallt och alltid är det ransonering.

"ration" için eşanlamlılar (İngilizce):

ration
English

İsveççe' de "rationing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt remains that a sort of rationing for access of candidates must be avoided.
I alla fall måste man undvika att begränsa antalet kandidater.
EnglishI belong to a generation which experienced food rationing.
Jag tillhör en generation som har upplevt livsmedelsransonering.
EnglishThis rationing is justified given the levels of overproduction and excessive stocks.
Den här ransoneringslinjen berättigas genom att man på nytt åberopar visan om överproduktion och höga lagerkostnader.
EnglishThe Community budget is also a rationing budget.
Gemenskapens budget går för övrigt i ransoneringens tecken.
EnglishI belong to a generation that experienced food rationing and the need to hoard food in order to have enough to eat.
Jag tillhör en generation som upplevt matransonering och tvingats hamstra mat för att ha tillräckligt att äta.
EnglishHowever, the Protocol does not contain any international standards regarding the conservation and rationing of fish stocks.
Protokollet innehåller emellertid inga internationella normer för upprätthållande och reglering av fiskbestånden.
EnglishCould we call upon Mr Corbett and other luminaries to devise some rationing system so that we can actually get to lunch?
Får vi be Richard Corbett och andra upplysta personer att uppfinna någon form av ransoneringssystem så vi kan få äta lunch någon gång?
EnglishWe're rationing some more.
EnglishIn addition, there are, of course, more technical problems due to all the rationing you have introduced, as well as serious health concerns.
Sedan har vi mer tekniska problem, naturligtvis, med tanke på alla de ransoneringar som ni har infört, och stor oro när det gäller hälsan.
EnglishFirst of all, we are being subjected to Maastricht austerity, rationing - we cannot go above the maximum limit of 41 million ECU - and prices.
Först och främst underkastar man sig Maastrichtfördragets stränghet, dess resonemang - man får inte överskrida taket på 41 miljarder ecu - och dess priser.
EnglishThis will lead to euro-unemployment, euro-rationing of investments and welfare and also euro-inflation, because traders will round prices upwards.
Det är euroarbetslösheten, eurorationaliseringen av investeringar och vård, men också euroinflationen eftersom prisavrundningarna i handeln kommer att göras uppåt.
EnglishWe have been told it was not possible to increase funding and, taking into account the budgetary rationing policy, our committee proposes to bring it up to ECU 14 million.
Man har sagt oss att det inte var möjligt att öka de finansiella medlen, och med tanke på budgetransoneringen föreslår vårt utskott att de skall uppgå till 14 miljoner.
EnglishThese three dates, three violent upheavals, give the Commission grist to its mill in its accountant's view of a policy of austerity and rationing.
Dessa tre överenskommelser, som är tre våldsamma omsvängningar, ger stöd åt kommissionens inskränkthet, dess matematiska och stela expertvision av en politik som ransonerar och drar åt svångremmen.
EnglishEach time, Europe's policy is a Malthusian policy, even as far as the most technical points are concerned, such as the budgetary stability pact, which is actually a budgetary rationing pact.
Varje gång är den europeiska politiken en malthusiansk politik. Och detta ända till de mest tekniska punkterna, såsom stabilitetspakten för budgeten, som är en pakt för budgetransonering.