"RAM" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"RAM" İsveççe çeviri

SV
SV

"RAM" İngilizce çeviri

EN
volume_up
ram {comm. gen.}
EN

RAM {isim}

volume_up
1. "random access memory"
Det finns gott om minne -- nio hexabyte RAM.
Mola Ram, förbered dig att möta Kali... i helvetet.
SV

RAM {nötr}

volume_up
RAM
volume_up
RAM {isim} (random access memory)
. ~~~ Nine exabyte RAM.
Mola Ram, förbered dig att möta Kali... i helvetet.
Mola Ram, prepare to meet Kali... in hell.

"RAM" için eşanlamlılar (İngilizce):

RAM
ram

"ram" için eşanlamlılar (İsveççe):

ram

İsveççe' de "RAM" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe immediate cause is the issue involving the temple of the god Ram.
Den närliggande orsaken är frågan om guden Rams tempel.
EnglishWhat would happen if a small boat with a plastic hull were to ram one of these containers in mid-Atlantic?
Vad skulle hända om en liten plastbåt rammas av en av dessa containrar mitt ute i Atlanten?
EnglishTime and again many Eurosceptics have used fraud within the European Union institutions as a battering ram to beat us with.
Gång på gång har många euroskeptiker använt bedrägerierna inom EU:s institutioner som ett slagträ i debatten.
EnglishI'll ram this helicopter right down your throat!
EnglishTime and again many Eurosceptics have used fraud within the European Union institutions as a battering ram to beat us with.
Gång på gång har många euroskeptiker använt bedrägerierna inom EU: s institutioner som ett slagträ i debatten.
EnglishThe negative experience from the application of similar measures to higher education shows that the integrated programme is here to ram through all levels of education in every Member State.
Detta är ett väl genomtänkt förslag, som rationaliserar gemenskapsinstrumenten och som gör dem mer enhetliga, samverkande och effektiva.
EnglishWe must not allow the low social standards in some of the new Member States to be used as a battering ram to reverse the social achievements of more advanced Member States.
Vi får inte låta den låga sociala standarden i vissa av de nya medlemsstaterna användas som ett slagträ för att bromsa de sociala förbättringar som nåtts i mer utvecklade medlemsstater.
EnglishAn Instron VHS 160-20 test machine for high ram velocities was purchased 2009 to meet requirements of more advanced testing for modeling of material behavior under crash and impact conditions.
En Instron VHS 160-20 testmaskin för höga hastigheter köptes tidigare för att möta kraven på mer avancerade tester för modellering av material beteende under krock- och stötförlopp.
Sözlükte diğer kelimeler