EN quote
volume_up
{isim}

1. genel

quote (ayrıca: citation, quotation)
volume_up
citat {nö.}
For example, type " Quote Number " in front of the first quote.
Skriv texten " Citat nummer " framför det första citatet.
I think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
Jag tycker att detta citat speglar en överhetsattityd som är stötande.
I would like to start with a partial quote from paragraph 12 in the report.
Jag skulle vilja börja med en del av ett citat från punkt 12 i betänkandet.
quote (ayrıca: quotation mark)
Unterminated String in tag: closing quote expected
Oavslutad sträng i tagg: avslutande citationstecken förväntades
Unterminated String in tag: closing quote expected
Oavslutad sträng i tagg: avslutande citationstecken saknas

2. "quotation", günlük dil

quote (ayrıca: quotation)
volume_up
prisuppgift {comm. gen.}

"quote" için eşanlamlılar (İngilizce):

quote

İsveççe' de "quote" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
Hur betydelsefull den totala branschen är kan helt kort belysas med några siffror.
EnglishI can quote an example of a public house in my constituency which served lunches.
Jag kan redovisa ett exempel på en pub i min valkrets som hade lunchservering.
EnglishIn this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.
Här skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.
EnglishI should like to quote a figure to you: Europe costs each European 26 cents a day.
Jag vill nämnda en siffra för er: EU kostar varje medborgare 26 cent per dag.
EnglishI can quote, as an example, Mr Cashman's report, which we shall be debating later.
Jag kan som exempel nämna Cashmans betänkande, som vi skall diskutera senare.
EnglishEnd of quote.
Detta är en moralisk skandal och en enorm fläck på vårt kollektiva samvete.”
EnglishI could quote many other examples, particularly of information systems not working.
Jag skulle kunna ta många fler exempel, särskilt på informationssystem som inte fungerar.
EnglishI will be able to provide a more accurate answer after I have checked the quote for myself.
Jag kommer att kunna ge ett bättre svar när jag själv har kontrollerat citatet.
EnglishTo quote but one example: the country of origin principle in matters of VAT.
För att bara ta ett exempel: Principen om ursprungsland när det gäller mervärdesskatten.
EnglishWhy do we not quote these prices in euros, as Mr Karlsson proposed in his report?
Varför noterar vi inte de här priserna i euro, som Hans Karlsson föreslog i sitt betänkande?
EnglishTo quote just one example: GSM, the second generation of mobile phones.
Jag tänker bara nämna ett exempel till, GSM, den andra generationens mobiltelefoner.
EnglishWhy do we not quote these prices in euros, as Mr Karlsson proposed in his report?
Varför noterar vi inte de här priserna i euro, som Hans Karlsson föreslog i sitt betänkande?
EnglishIn order to expose violations, it is important to quote chapter and verse.
För att blottlägga kränkningar är det viktigt att berätta hela historien.
EnglishI would like to quote the example of one of the countries in question, Kazakhstan.
Jag skulle vilja nämna ett av länderna i fråga, nämligen Kazakstan.
EnglishAllow me to quote a small example from my own country to illustrate my point.
Tillåt mig att nämna ett litet exempel från mitt eget land för att illustrera vad jag menar.
EnglishI do not want to quote the perennial example of bananas - the report does that.
Jag vill inte heller ta det eviga exemplet med bananerna igen - det där står ju i betänkandet.
EnglishAnd so they quote me as saying, "They're the most contentious in the history of Wikipedia."
Så de citerade mig så här: "Det är den mest omstridda frågan i Wikipedias historia."
EnglishSome British companies are being required by their customers to quote their prices in euros.
Kunder hos en del brittiska företag kräver att dessa skall ange sina priser i euro.
EnglishThis is a collection of things that Robert Kennedy said in that quote.
Detta är faktiskt en samling av saker som Robert Kennedy sa i det citatet.
EnglishMr President, in principle, on each occasion you quote the opinion of the rapporteur.
Herr ordförande! I princip nämner ni varje gång föredragandens åsikt.