"to punish" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to punish" İsveççe çeviri

EN to punish
volume_up
[punished|punished] {fiil}

to punish
volume_up
straffa [straffade|har straffat] {fi.} (ge straff åt)
The proposal to punish employers who use illegal citizens is timely.
Förslaget att straffa arbetsgivare som använder illegala medborgare kommer lägligt.
Bosnia and Herzegovina must punish the perpetrators and give these women more support.
Bosnien och Hercegovina måste straffa förövarna och göra mer för att stödja dessa kvinnor.
It is not our intention to punish the civil society of Belarus.
Det är inte vår avsikt att straffa det civila samhället i Vitryssland.
to punish
volume_up
bestraffa {fi.} (ge straff åt)
We must be ready to prevent and punish these crimes as and when they appear.
Vi måste vara redo att både förhindra och bestraffa sådana brott när de visar sig.
Important barriers to punish both countries would be disastrous.
Viktiga hinder för att bestraffa de båda länderna skulle vara katastrofalt.
Direct instruments must be used to punish speech that incites to hatred.
Direkta instrument måste användas för att bestraffa uttalanden som utgör hets mot folkgrupp.
to punish
volume_up
tukta [tuktade|har tuktat] {fi.} (ge straff åt)
to punish
to punish
Many people believe that we wish to punish industrial policy.
Många tror att vi vill hårt åt industripolitiken.
to punish (ayrıca: to tackle)
to punish

İsveççe' de "to punish" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English4. in order to clean the Internet of spam and punish those who make it circulate;
4. Internet bör rensas från skräppost och de som sprider den bör bestraffas.
EnglishAn expensive visa and strict regulations do not punish the regime, but the population.
Kostsamma viseringar och strikta regler är inget straff för regimen utan för befolkningen.
EnglishWe should not just punish those who comply with the law and respect the technical measures.
Men vi uppvaktar inte enbart dem som följer lagen och respekterar de tekniska åtgärderna.
EnglishWe, as government, cannot afford to stoop to the level of the criminals we punish.
Vi kan inte, inte heller som myndighet, sänka oss till samma nivå som de förbrytare som vi straffar.
EnglishIt should also be possible to punish the people who buy this sort of filth, the consumers.
Även köparen, konsumenten av sådant snusk bör kunna bestraffas.
EnglishWe should not punish the population for the wrong-doings of its leader.
Befolkningen skall inte straffas på grund av ledarens illdåd.
EnglishNone of them call for any measures to severely punish those Roma who show anti-social behaviour, for example.
Ingenstans efterlyser man till exempel hårda straff för romer som uppträder antisocialt.
EnglishThe proposed carbon dioxide emission charges punish the consequences but do not address the cause.
De föreslagna avgifterna på koldioxidutsläpp bestraffar följdverkningarna men tar inte itu med orsaken.
EnglishSanctions that punish the civil population are counterproductive and miss the actual point.
Sanktioner som bestraffar civilbefolkningen är kontraproduktiva och innebär att man missar det egentliga målet.
EnglishThe Treaty provides access to new and interesting initiatives, for example in relation to the right to punish.
Detta öppnar vägen för nya intressanta initiativ på bland annat det straffrättsliga området.
EnglishFinally, we must severely punish those involved in this system.
Slutligen måste vi också se till att de som är inblandade i den här typen av verksamhet får kännbara straff.
EnglishCountries that are signed up to the ICC can be punished for it and the United States does punish them.
Länder som har anslutit sig till ICC kan straffas för det, men Förenta staterna straffar inte sina egna.
EnglishImposing duties could punish consumers by increasing the price they pay for their footwear.
Att införa tullar skulle kunna bli ett straff mot medborgarna, eftersom det pris som de betalar för sina skor höjs.
EnglishFinancially reward the ones that clean up their public finances and punish the ones that refuse to do so!
Att ekonomiskt belöna dem som rensar upp i sina offentliga finanser och straffar dem som vägrar göra det.
EnglishWe should not punish them for the sins of their leaders.
EnglishIn our case, the Commission did not punish our former Government; rather, the entire nation was pushed aside.
I vårt fall bestraffade kommissionen inte vår tidigare regering, utan istället sköts hela nationen åt sidan.
EnglishYet the European Parliament did not punish the Commission.
EnglishThe lesson we learnt from Iran was summed up by Mr Gorbachev: 'History will punish those who arrive too late.'
Den lärdom vi drog av Iran sammanfattades av Michail Gorbatjov: ”Historien straffar dem som kommer för sent.”
EnglishIt recognises that environmental protection requires concerted action to punish the most serious breaches.
Det är ett erkännande av att miljöskyddet kräver gemensamma åtgärder för bestraffning för de allvarligaste brotten.
EnglishYou punish the person concerned as harshly as you can.

Sözlükte diğer kelimeler