"pulse" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"pulse" İsveççe çeviri

EN

pulse {isim}

volume_up
1. genel
pulse
volume_up
puls {comm. gen.}
It is also a city of contrasts - containing both the pulse of the city and the serenity of nature.
Det är också en stad med kontraster - här finns både stadens puls och naturens lugn.
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.
Pulsen tvingar strömbrytaren att stänga av huvuddatorn i 30 sekunder.
We therefore need to take the pulse of the equality policy, measure it and assess it.
Det är därför nödvändigt att ta pulsen på politiken för jämställdhet, bedöma och utvärdera den.
pulse (ayrıca: throb, thud, thump, clap)
2. Elektronik
pulse
volume_up
puls {comm. gen.}
It is also a city of contrasts - containing both the pulse of the city and the serenity of nature.
Det är också en stad med kontraster - här finns både stadens puls och naturens lugn.
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.
Pulsen tvingar strömbrytaren att stänga av huvuddatorn i 30 sekunder.
We therefore need to take the pulse of the equality policy, measure it and assess it.
Det är därför nödvändigt att ta pulsen på politiken för jämställdhet, bedöma och utvärdera den.
3. Müzik
4. Botanik
Each year in Europe, the production of pulses falls by 30% and that of soya beans by 12%, resulting in the need to import 40 million tonnes of plant protein.
Varje år minskar produktionen i EU av baljfrukter med 30 procent och produktionen av sojabönor med 12 procent, vilket resulterar i behovet av att importera 40 miljoner ton proteingrödor.
pulse (ayrıca: legumes)
Support for farmers using crop rotation systems which include pulses is one of the main ideas in your report.
Stöd till jordbrukare som tillämpar växelbruk där baljväxter ingår är ett av de centrala förslagen i betänkandet.
"An Australian study in 2001 found that olive oil in combination with fruits, vegetables and pulses offers measurable protection against skin wrinklings."
"En Australiensisk studie i 2001 visade att olivolja i kombination med frukt, grönsaker och baljväxter ger ett mätbart skydd mot rynkor i huden."
In order to promote organic farming, the Community has allowed fodder pulses to be used on holdings which comply strictly with organic farming standards.
För att stödja den ekologiska odlingen har gemenskapen tillåtit användning av baljväxter i foder på de jordbruk som arbetar strikt efter det ekologiska jordbrukets regler.

"pulse" için eşanlamlılar (İngilizce):

pulse

İsveççe' de "pulse" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe want to have our finger firmly on the pulse of any developments in that area.
Vi vill omedelbart kunna kontrollera och följa utvecklingen på det området.
EnglishThat pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.
Pulsen tvingar strömbrytaren att stänga av huvuddatorn i 30 sekunder.
EnglishWe therefore need to take the pulse of the equality policy, measure it and assess it.
Det är därför nödvändigt att ta pulsen på politiken för jämställdhet, bedöma och utvärdera den.
EnglishFinally, Switzerland is tuning its pulse of life to the European Union.
Äntligen stämmer Schweiz in sin livspuls till Europeiska unionens.
EnglishThese small businesses are the economic pulse of the west of Ireland.
EnglishIt follows that from this position, we will be able to keep a finger on the pulse over the next few months.
Tack vare detta utgångsläge kommer vi att kunna följa med i utvecklingen under de kommande månaderna.
EnglishYou really got your finger on the pulse, there, Drive By.
EnglishWe do not have our finger on the world’ s pulse.
Vi är inte lyhörda för den allmänna stämningen.
EnglishWe do not have our finger on the world’s pulse.
Vi är inte lyhörda för den allmänna stämningen.
EnglishAs a ‘policy driven’ bank, the EIB needs to keep its finger on the pulse of European policy development and to react when necessary.
Som en bank, måste EIB ta pulsen på den europeiska politiska utvecklingen och reagera när det behövs.
EnglishMr Cornelissen has put his finger on the pulse.
EnglishAs a ‘ policy driven ’ bank, the EIB needs to keep its finger on the pulse of European policy development and to react when necessary.
Som en bank, måste EIB ta pulsen på den europeiska politiska utvecklingen och reagera när det behövs.
EnglishRegistration for Pulse contest is open!
EnglishThe involvement of the European Union in this area is already very good, but the European Parliament is also keeping its finger on the pulse.
EU:s engagemang inom området är redan mycket bra, men Europaparlamentet har också ett finger med i spelet.
EnglishThat is why it is good that the Commission is keeping its finger on the pulse and keeping the minds of the leaders of the Member States on the matter.
Därför är det bra att kommissionen håller ett finger på pulsen och ser till att ledarna i medlemsstaterna håller sig idel öra.
EnglishSchematic (left) of pulse current processing (PCP) and PCP-consolidated silicalite-1 membrane supports (right) 25mm diameter and 3mm thickness.
Schematic (left) of pulse current processing (PCP) and PCP-consolidated silicalite-1 membrane supports (right) 25mm diameter and 3mm thickness.
EnglishI am concerned, Commissioner, because it seems to me that we do not really have our finger on the pulse as regards the health situation in the enlarged Europe.
Jag är bekymrad, herr kommissionär, eftersom det för mig framstår som om vi inte har koll på hälsosituationen i det utvidgade EU.
EnglishThere is still a long way to go, but Parliament will keep its finger on the pulse.
Vi har fortfarande långt kvar, men Europaparlamentet kommer att hålla ett vakande öga på detta.