EN pulling
volume_up
{isim-fiil}

pulling
volume_up
drog {isim-fiil}
Some people were pulling in one direction, others in another.
Somliga drog åt en riktning och andra åt en annan.

"pulling" için eşanlamlılar (İngilizce):

pulling
English
pull

İsveççe' de "pulling" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThink I'd be pulling double overtime at the docks if I was working for Fallon?
Tror du att jag skulle jobba dubbla skift i hamnen om jag jobbade åt Fallon?
EnglishYou know, now as I think about that, I'm pulling up all of that specific information.
Ni vet, allt eftersom jag tänker på det, får jag upp en massa specifik information.
EnglishOnly if they manage to do that will they stand any real chance of pulling out of recession.
Bara om man lyckas göra det, har man en rimlig chans att ta sig ur lågkonjunkturen.
EnglishNo, Commissioner, that would really be pulling the wool over their eyes.
Nej, herr kommissionsledamot, det skulle verkligen vara att slå blå dunster i deras ögon.
EnglishPeople are saying that we are pulling the wool over the eyes of our citizens.
Folk säger att vi slår blå dunster i ögonen på våra medborgare.
EnglishThe train of history is pulling out of the station; let us take it together.
Historiens tåg lämnar stationen. Låt oss ta det tillsammans.
EnglishBoth the US and Japan are pulling out of this research completely.
Både Förenta staterna och Japan är i färd med att helt upphöra med denna typ av forskning.
EnglishWe have no intention whatsoever of pulling a fast one on the House.
Vi har inte alls för avsikt att använda oss av något fult trick.
EnglishThere was a strong shared sense that everyone has an interest in the European Union pulling its weight.
Man var helt överens om att det ligger i allas intresse att EU tar sin del av ansvaret.
EnglishIndeed, the EU often does not appear to know who it is actually funding and who is pulling its strings.
EU tycks ofta inte veta vem som faktiskt finansieras och vem som fuskar.
EnglishIf you can see sex appeal in a car, you definitely will not be pulling any birds.
Om ni tycker att en bil har sex appeal, så är det i vilket fall inte er flickorna skall gå ut och roa sig med.
EnglishThe district of Castres-Mazamet acquired its industrial nature from the wool pulling and leather industry.
Distriktet Castres-Mazamet fick sin industriella karaktär av ylle- och läderindustrin.
EnglishI feel that the Commission should be pulling back just in case there might be bad publicity.
Jag anser att kommissionen bör ta ett steg tillbaka så att detta inte leder till skadlig publicitet.
EnglishWhen will they stop pulling the wool over their own eyes, and over the eyes of the citizens at the same time?
När skall de sluta göra sig illusioner och samtidigt skapa illusioner för medborgarna?
EnglishWhatever you and Finch are pulling, she seems to like you both.
Vad än du och Finch sysslar med, så verkar hon gilla er båda.
EnglishBut pulling them back, all of the sudden becomes more complex.
Men att ta tillbaka patienten blir plötsligt mer komplext.
EnglishThe Olympic Games have become an argument for pulling down residential areas and driving the residents away.
De olympiska spelen har blivit en ursäkt för att riva bostadsområden och köra iväg invånarna.
EnglishWe talk here of a soft landing, which for me means pulling the wool over the milk producers' eyes.
Vi talar om en mjuklandning, vilket för mig innebär att slå blå dunster i ögonen på mjölkproducenterna.
EnglishThe EU works well when Parliament, the Commission, and the Council are all pulling together in the new spirit.
EU fungerar bra när parlamentet, kommissionen och rådet drar åt samma håll i den nya andan.
EnglishSo the train is now pulling into the third stop along the 6 line.
Nu stannar tåget vid det tredje stoppet längs linje 6.