EN to prime
volume_up
[primed|primed] {fiil}

1. genel

Universal service has a prime role to play in this regard.
De samhällsomfattande tjänsterna har en viktig funktion att fylla på det området.
Prime Minister Putin said that anyone can lay as many rusty iron pipes in the ground as they want, but they will need something to fill them up with.
Premiärminister Vladimir Putin sade att vem som helst kan gräva ned hur många rostiga järnrör i marken som helst, men det behövs något att fylla dem med.
to prime (ayrıca: to cure, to prepare, to process, to proof)
Now, I'll prime your auditory part of your brain to tell you what you're supposed to hear, and then hear it again.
Nu, skall jag instruera er hörseltolkande del av hjärnan att förstå vad den var menat att höra, och sedan, lyssna på det igen.
to prime (ayrıca: to ground)
to prime
volume_up
proppa full {fi.} [gün. dil]
to prime
to prime

2. "make ready, prepare"

to prime (ayrıca: to adapt, to fit)

3. Teknoloji: "make ready, prepare"

to prime

İsveççe' de "priming" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishActually, this is the best example of priming by experience that I know.
Det här är faktiskt det bästa exemplet på priming av erfarenhet som jag känner till.
EnglishOnce I prime the brain -- it's called cognitive priming -- once I prime the brain to see it, it pops back out again even without the pattern that I've imposed on it.
Så fort jag instruerar hjärnan -- det kallas kognitiv preparering -- så fort jag instruerar hjärnan att se det, så poppar det tillbaks igen utan att behöva mönstret jag föreslagit hjärnan.