"pocket" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"pocket" İsveççe çeviri

SV

"pocket" İngilizce çeviri

volume_up
pocket {comm. gen.}

EN pocket
volume_up
{isim}

1. genel

pocket
volume_up
ficka {comm. gen.}
Is it really possible to steal gas from a network like a wallet from a pocket?
Är det verkligen lika lätt att stjäla gas från ett nät som att stjäla en plånbok ur en ficka?
Since this morning I have been carrying an apple in my pocket.
Sedan i morse har jag haft ett äpple i min ficka.
Put your hand in my pocket and find out for yourself.
Stoppa ner handen i min ficka så får du se själv.
pocket (ayrıca: body, bracket, bunch, class)
volume_up
grupp {comm. gen.}
What do we intend to do for the other part of the population, the less fortunate groups, the ordinary citizens who will only encounter the euro once it is in their pockets in 2002?
Vad skall vi göra för den del av befolkningen, de svagaste grupperna, den vanliga medborgaren, som kommer i kontakt med euron först i det ögonblick de har den i fickan år 2002?
pocket (ayrıca: box, case, department, line)
volume_up
fack {nö.}
pocket (ayrıca: income)
volume_up
inkomst {comm. gen.}
Income support in agriculture is intended to give farmers a decent existence and not to line the pockets of multinationals and large landowners.
Inkomststödet inom jordbruket är avsett att ge jordbrukarna en dräglig inkomst, inte för att multinationella företag och stora markägare ska sko sig på andras bekostnad.
pocket
volume_up
penningpung {comm. gen.}
pocket

2. Spor

pocket
volume_up
hål {nö.}
   Mr Mulder, we would never have expected a Dutch rapporteur to have a hole in his pocket!
Vi hade aldrig väntat oss en nederländsk föredragande med hål i fickorna!
Det är bäst att du lagar hålet i din ficka.
Some people in the Council always think that Parliament is too generous when it comes to money and has, so to speak, a hole in its pocket.
Vissa personer i rådet tror alltid att parlamentet är för generöst när det handlar om pengar och att det, så att säga, har hål i fickorna.

"pocket" için eşanlamlılar (İngilizce):

pocket

İsveççe' de "pocket" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhen I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
EnglishAnd he knows that these groups pocket this aid in order to increase their profit.
Han vet slutligen att dessa grupper inkasserar stödet för att öka sin vinst.
EnglishThere will be pocket calculators with an extra button - they already exist, in fact.
Det kommer att finnas miniräknare, som har en tilläggstangent. Sådana finns det redan.
EnglishChanging the denomination of the currency will also hit the consumer's pocket with inflation.
Ändringen av valutans värde får också en inflationistisk inverkan på konsumenten.
EnglishThe study shows that girls receive far less pocket money than boys.
Undersökningen visar att flickorna får mycket mindre fickpengar än pojkarna.
EnglishIn all other age groups, girls are given less pocket money than boys.
I alla andra åldersgrupper får flickorna mindre fickpengar än pojkarna.
EnglishBut I will not; I will simply pocket the suggestion and pass it on.
Men det gör jag inte - jag tänker helt enkelt ta till mig förslaget och föra det vidare.
EnglishBut let us look at the scale of the financing: it is pocket money and it is shameful.
Men låt oss se på den ekonomiska omfattningen: Det är fråga om fickpengar, och vi borde skämmas.
EnglishBecause what little hoodlum wouldn't want a million and a half bucks-worth of stolen goods in his pocket.
För vilken pojkvasker skulle inte vilja ha stöldgods värt tio miljoner i fickan.
EnglishOnce again, supermarkets are using fluctuations in price to pocket bigger profits for themselves.
Än en gång använder stormarknaderna sig av prissvängningar för att öka sina egna vinster.
EnglishNot every human act can be priced with a pocket calculator.
Varje människas handling kan inte varje gång utvärderas med en räknemaskin.
EnglishAnd then you have poor old taste, which is like barely the throughput of a pocket calculator.
Och sedan har du stackars gamla smaken, som har en hastighet knappt likvärdig en miniräknare.
EnglishThey are often not given health insurance, being forced even to pay for it out of their own pocket.
Ofta ges de inte någon sjukförsäkring utan måste själva stå för alla sjukvårdskostnader.
EnglishYou never tell people that you are going to hit them in the pocket.
Man talar aldrig om för människor att man ska sno någon på pengar.
English. - Mr President, I do not yet have a draft legislative proposal in my pocket.
Herr talman! Jag har ännu inget utkast till lagstiftningsförslag i fickan.
EnglishOne thing that we need to avoid is for the Member States to be out of pocket as a result of this measure.
Vi måste undvika att medlemsstaterna förlorar intäkter till följd av den här åtgärden.
EnglishWe want the money actually to be spent on research and development, not to be kept in the pocket.
Vi vill att pengarna faktiskt ska gå till forskning och utveckling, inte ligga kvar i fickorna.
EnglishOne thing that we need to avoid is for the Member States to be out of pocket as a result of this measure.
Detta är möjligt eftersom den är helt fristående, det är en skatt på en specifik produkt.
EnglishI do not think it is acceptable for airlines to pocket airport charges if flights are cancelled.
Jag anser det inte vara acceptabelt för flygbolag att ta ut flygplatsavgifter om flighter ställs in.
EnglishLightening the tax burden on food would make an immediate difference to how much money people had in their pocket.
En lättnad av beskattningen av livsmedel skulle genast märkas i medborgarnas plånböcker.