"plug-in" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"plug-in" İsveççe çeviri

SV

"plug-in" İngilizce çeviri

volume_up
plug-in {comm. gen.}
EN

EN plug-in
volume_up
{isim}

plug-in
volume_up
plugin {comm. gen.}
In this sense, we refer to the diagram document as a Plug-In within the text document.
I det här fallet säger vi att ett diagramdokument körs som plug-in i textdokumentet.
Med den här funktionen infogar du en plug-in.
In order to couple RefWorks with Word is required to install a plug-in called Write-N-Cite.
För att koppla ihop RefWorks med word krävs  att man installerar en plug-in som heter Write-N-Cite.
plug-in
Netscapes sida för hämtning av insticksprogram
plug-in

"plug-in" için eşanlamlılar (İngilizce):

plug-in

İsveççe' de "plug-in" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd this picture frame has a cord going out the back, and you plug it into the wall.
Den här ramen har en sladd som sticker ut där bak, och du pluggar in den i väggen.
EnglishThe Google Earth Plug-in currently supports the following operating systems:
Pluginprogrammet Google Earth finns för närvarande för följande webbläsare:
EnglishThe Google Earth Plug-in is currently available for the following web browsers:
Vi vill gärna höra din åsikt - Svara på fem korta frågor om hjälpcentret
EnglishClosing this window would stop the editor plug-in that is currently running.
Om fönstret stängs avbryts det aktuella insticksprogrammet för redigering.
EnglishCheck this box if you want to allow the execution of PlugIns in documents.
Markera den här rutan om du vill att plug-ins ska kunna köras i dokument.
EnglishThe Commission will be examining whether they can plug into our European system.
Kommissionen kommer att undersöka om dessa länder kan ansluta sig till vårt europeiska system.
EnglishI was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
Jag var en anomali. ~~~ Och självet letade runt efter en definition och försökte passa in.
EnglishSome plug-ins, however, require Netscape to be installed before they can be installed.
Somliga plug-ins kräver dock att Netscape är installerat för att du ska kunna installera dem.
EnglishMake sure enough memory is available and that the plug-in is installed correctly.
Kontrollera att det finns tillräckligt med minne och att insticksprogrammet är korrekt installerat.
EnglishNaturally, it is always possible to improve the rules in force and to plug any gaps.
Naturligtvis är det alltid möjligt att förbättra de regler som är i kraft och täppa igen kryphål.
EnglishMr President, I thank Mrs Read for giving such a good plug to my electronic newsletter.
Herr talman! Jag tackar fru Read för att hon gör så bra reklam för mitt elektroniska nyhetsbrev.
EnglishAgain, another plug for the animals in the ocean, Vibrio fischeri lives in this squid.
Ytterligare lite reklam för djuren i haven, Vibrio fischeri lever i den här tioarmade bläckfisken.
EnglishThe Jabra LINK™ 280 is a plug-and-play USB adapter with Bluetooth®.
Jabra LINK 280 är en USB-adapter med Bluetooth som är plug and play.
EnglishThis function can only be used if you know the exact parameters of the plug-in.
Den här funktionen kan du bara använda när du känner till de exakta parametrarna för insticksprogrammet.
EnglishNow, that is European thinking and together we are going ahead with Mennekes' six-pole plug.
Det är att tänka europeiskt, och tillsammans tänker vi gå vidare med Mennekes sexpoliga kontakt.
EnglishThis is unusual, but most of these amendments are desperately needed to plug the holes.
Det är ovanligt att göra så men de flesta ändringsförslagen behövs verkligen för att täta alla läckor.
EnglishTinkering with the deckchairs on this particular Titanic does nothing to plug the holes in the bottom.
Att lappa ihop däckstolarna på den här Titanic hjälper inte mot hålen i skeppets botten.
EnglishThe software Rhinoceros with its various plug-ins already provides a completely new type of architecture.
Mjukvaran Rhinoceros med dess olika plug-ins ger redan nu en helt ny typ av arktektur.
EnglishImposing excessive demands will pull the plug on small businesses, and they will not survive.
Om vi ställer överdrivna krav så leder det till att små företag får packa in och inte kan överleva.
EnglishIt will plug the gaps that exist in some countries where advice is not properly regulated.
Det kommer att täppa till de luckor som finns i vissa länder där rådgivning inte är ordentligt reglerat.