"ozone-layer" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"ozone-layer" İsveççe çeviri

EN ozone-layer
volume_up
{isim}

ozone-layer
volume_up
ozonlagret {sad. tk.}
The destruction of the ozone layer is a transnational problem.
Nedbrytningen av ozonlagret är ett gränsöverskridande problem.
HCFCs are not as dangerous by far in terms of ozone-layer depletion.
HCFC-ämnen är inte på långt när så skadliga när det gäller nedbrytning av ozonlagret.
This is very important if we are to ensure a halt to the depletion of the ozone layer.
Detta är mycket viktigt om vi skall se till att stoppa uttunningen av ozonlagret.

İsveççe de "ozone-layer" için benzer çeviriler

ozone isim
Swedish
layer isim
to layer fiil

İsveççe' de "ozone-layer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Ozonskiktet är ett av de två lager i atmosfären som skyddar livet på jorden.
EnglishI have voted in favour of Mr Blokland's report on substances that deplete the ozone layer.
Jag röstade för Johannes Bloklands betänkande om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishFrom the increase in global warming to the reduction of the ozone layer.
Detta gäller från den globala uppvärmningen till minskningen av ozonbältet.
EnglishThe ozone in the stratospheric layer protects us from harmful UV radiation from the sun.
Ozonskiktet i stratosfären skyddar oss från solens skadliga UV-strålning.
English. - (DE) I am voting in favour of the report on substances that deplete the ozone layer.
skriftlig. - (DE) Jag röstar för betänkandet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishThe desired effect, closing the hole in the ozone layer, will not be felt for a hundred years.
Först efter 100 år kommer det att ha avsedd effekt, nämligen att ozonhålet blir tätat.
EnglishThe hole in the ozone layer has increased in size by 20-25 % during the past two years alone.
Hålet i ozonskiktet har ökat i storlek med 20-25 procent bara under de senaste två åren.
EnglishIt will not repair the hole in the ozone layer, but it is a step in the right direction.
Den lagar inte ozonhålet, men den tar ett steg i rätt riktning.
EnglishWe know that methyl bromide is one of the biggest villains where the ozone layer is concerned.
Vi vet att metylbromid är en av de största bovarna vad gäller ozonet.
EnglishThe hole in the ozone layer is not an invention. Nor is the fact that it is getting larger!
Ozonhålet är inte påhittat - inte heller att det blir större!
EnglishMr President, in October the largest hole in the ozone layer over the Antarctic was recorded.
Herr ordförande! I oktober i år uppmättes det största hålet någonsin i ozonskiktet över Antarktis.
EnglishThey therefore participate not only in the formation of the ozone layer but also in its destruction.
Därigenom medverkar de både till att ozonskiktet bildas och förstörs.
EnglishAs I have already said, we know that the hole in the ozone layer is now bigger than at any time in the past.
Vi har redan sagt att vi vet att hålet i ozonskiktet är större än någonsin.
EnglishNow they are scared of the hole in the ozone layer and the greenhouse effect.
Nu är vi rädda för ozonhålet och växthuseffekten.
EnglishIn the 1990s, today ’ s much maligned HFC gases replaced CFC gases, which were destroying the ozone layer.
Detta visar att principen om att byta ut skadliga ämnen mot säkrare redan är verklighet.
EnglishI have heard what has been said on the television about the hole in the ozone layer, which is constantly growing.
Jag hörde på TV vad man sade om hålet i ozonskiktet, som bara fortsätter att växa.
EnglishSaving the ozone layer is crucial to saving the lives of human beings, plants and bio-diversity itself.
Att skydda ozonet är grundläggande för såväl människor som växter och den biologiska mångfalden.
EnglishWhen it comes to pollution, CO2 and the ozone layer, the borders between our countries are irrelevant.
När det gäller föroreningar, koldioxid och ozonskiktet är gränserna mellan våra länder irrelevanta.
EnglishThe depletion of the ozone layer is becoming more and more obvious.
English- I warmly welcome my colleague Anneli Hulthén's recommendation for tighter controls on substances depleting the ozone layer.
Jag anser därför det är riktigt att Europaparlamentet ingriper i denna situation.