"own thing" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"own thing" İsveççe çeviri

"own thing" için örnek kullanımlar

İsveççe de "own thing" için benzer çeviriler

own sıfat
to own fiil
thing isim

İsveççe' de "own thing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEvery Member State is doing its own thing and launching national support measures.
Varje medlemsstat agerar på egen hand och inleder nationella stödåtgärder.
EnglishPlease let national governments do their own thing.
Var så vänlig och låt de nationella regeringarna göra det som de är bra på.
EnglishThat is such a vague concept that Member States, if they so wish, can more or less do their own thing.
Det är ett så vagt begrepp att medlemsstaterna, när de så vill, mer eller mindre kan gå sina egna vägar.
EnglishI also believe that we cannot adopt the proposal now because, if we do, the States will do their own thing.
Jag anser också att vi inte kan anta förslaget nu, för om vi gör det kommer staterna att gå sin egen väg.
EnglishThe Ministers of the Interior are doing their own thing at national level and believing that they have things under control.
Inrikesministrarna vidtar sina egna åtgärder på nationell nivå och tror att de har läget under kontroll.
EnglishThe most expensive thing I own are these boots.
EnglishWe must be clear in our own minds about one thing: this, too, is a matter of environmental concern, and so we should try to give this important step our support.
En sak måste vi ha klart för oss: även detta är ett miljökrav och därför bör vi försöka stödja denna viktiga åtgärd.
EnglishI do not actually think it fair what is now being said about the Committee on Budgets living up to its reputation of doing its own thing again.
Jag tycker faktiskt inte att det som nu sägs om att budgetutskottet lever upp till sitt rykte att det gör som det vill igen är rättvist.
EnglishWe are working towards a common foreign, security and defence Policy, but when it comes to the crunch, each does his own thing.
Så till Irak: Vi eftersträvar en gemensam utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, men när det väl gäller så gör alla som de vill!
EnglishIt is an interesting challenge to find the right balance between leaving the national regulatory authorities alone to do their own thing and to create an EU regulator.
Det är en intressant utmaning att hitta rätt balans mellan att överlåta åt de nationella tillsynsmyndigheterna att helt sköta sig själva och att skapa en EU-myndighet.
EnglishWe notice that all the monitoring that is in place was unable to prevent Mr Khan, the father of Pakistan’s nuclear bomb, from doing his own thing, and getting away with it, for thirty years.
Vi lägger märke till att all kontroll som förekommer inte kunde hindra Abdul Qadeer Khan, fadern till Pakistans atombomb, från att lyckas göra det han ville i trettio års tid.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • own thing

Daha çok çeviri bab.la Almanca-Türkçe sözlüğünde.