"outbreak" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"outbreak" İsveççe çeviri

SV

EN outbreak
volume_up
{isim}

outbreak (ayrıca: access, attack, belch, burst)
What scope does the Commission have to prevent an outbreak of uncontrolled violence?
Vilken möjlighet har kommissionen att förhindra en utbrott av våldshandlingar?
There are a number of worrying aspects to this outbreak which I should enumerate for you.
Det finns ett antal oroande aspekter på detta utbrott som jag bör nämna för er.
On 20 February this year, an outbreak of foot-and-mouth disease was identified in the UK.
Den 20 februari i år konstaterades utbrott av mul- och klövsjuka i Storbritannien.

"outbreak" için eşanlamlılar (İngilizce):

outbreak

İsveççe' de "outbreak" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAn example of this is the foot-and-mouth outbreak in the United Kingdom in 2000.
Ett exempel på detta är utbrottet av mul- och klövsjuka i Storbritannien 2000.
EnglishAll Member States are putting huge resources into combating the current outbreak.
Alla medlemsstater satsar enorma resurser på att bekämpa den pågående epidemin.
EnglishHowever, Romania’s recent handling of the avian flu outbreak was excellent.
Däremot hanterade Rumänien utbrottet av den aviära influensan utmärkt nyligen.
EnglishI would say to him that we still do not know where this outbreak originated.
Jag vill säga till honom att vi fortfarande inte vet var utbrottet startade.
EnglishThe next item is the Commission statement on the EHEC outbreak in the EU Member States.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om EHEC-utbrottet i EU:s medlemsstater.
EnglishIts work should consolidate peace and prevent the outbreak of new conflicts.
Dess arbete bör befästa freden och förhindra att nya konflikter bryter ut.
EnglishFailure to control implies that the outbreak should have already ended.
Ett misslyckande med att kontrollera antyder att utbrottet redan skulle vara över.
EnglishIt is therefore an illusion to think that there will never be another outbreak.
Det är alltså en illusion att tro att det inte kommer att hända igen.
EnglishResearch into the source of the E coli outbreak is proving complicated.
Det har visat sig vara en svår uppgift att hitta orsaken till EHEC-utbrottet.
EnglishIts work should consolidate peace and prevent the outbreak of new conflicts.
Jag litar på att parlamentet kommer att kunna stödja denna inställning.
EnglishThere is also talk of an imminent pandemic, an outbreak of influenza.
Man talar även om en väntad pandemi som är en intensivare form av influensa.
EnglishYou will be aware that the first outbreak was confirmed on 20 February in the evening.
Ni känner säkerligen till att det första utbrottet bekräftades på kvällen den 20 februari.
EnglishThe risk of an outbreak of xenophobia among civilians is indeed great.
Risken är stor för en explosion av främlingsfientlighet bland medborgarna.
EnglishOther animals became infected and this delayed the identification of the source of the outbreak.
Andra djur smittades och detta fördröjde fastställandet av källan till utbrottet.
EnglishOccasionally, however, there is a problem such as the E-coli outbreak in Scotland.
Ibland finns dock problem som utbrottet med E-coli i Skottland.
EnglishNo-one ever promised, or even surmised, that the outbreak would be over at this stage.
Ingen har någonsin lovat, eller ens antagit, att utbrottet skulle vara över på detta stadium.
EnglishPatient questionnaires for outbreak investigations are being collected and compared by the ECDC.
Patientfrågeformulär för utbrottsundersökningar samlas in och sammanställs av ECDC.
EnglishLast week I witnessed the outbreak of such a fire in my home region.
Förra veckan bevittnade jag utbrottet av en sådan brand i min hemregion.
EnglishThere are many lessons to be learnt from the experiences of the outbreak.
Man kan lära sig mycket av erfarenheterna i samband med utbrottet.
EnglishHas the international community failed to prevent the outbreak of violence?
Har världssamfundet misslyckats med att förhindra våldsutbrott?