"orchestra" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"orchestra" İsveççe çeviri

EN orchestra
volume_up
{isim}

orchestra (ayrıca: band)
volume_up
orkester {comm. gen.}
People in my orchestra came up to me and said, "Ben, what happened?"
Människor i min orkester kom fram till mig och sade: "Ben, vad har hänt?"
There is a full-blown orchestra living inside the building.
Det finns en hel orkester som bor inne i byggnaden.
And this is a six-year-old child composing a piece of music for a 32-piece orchestra.
Det här är en sexåring som komponerar ett musikstycke för en orkester med 32 instrument.
orchestra
volume_up
orkestra {comm. gen.}

İsveççe' de "orchestra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe now have the pleasure of listening once again to the European Union Youth Orchestra.
Nu får vi nöjet att än en gång lyssna till Europeiska unionens ungdomsorkester.
English(Short performance by the European Union Youth Orchestra, conducted by Pavel Kotla)
(Kort framträdande av Europeiska unionens ungdomsorkester, under ledning av Pavel Kotla.)
EnglishWe are defending democracy and we have had enough of the authoritarianism of orchestra conductors.
Vi försvarar demokratin, och vi har fått nog av auktoritära orkesterdirigenter.
EnglishRussian President Vladimir Putin was invited to Lahti to play solo with the EU orchestra.
Rysslands president Vladimir Putin bjöds in till Lahtis för att spela solo med EU-orkestern.
EnglishYou must be like an orchestra conductor, Mr Barroso, making all the musicians play the same tune.
Precis som en dirigent måste ni få alla musiker att spela samma ton.
EnglishThat was a beautiful rendition by the European Union Youth Orchestra with Pavel Kotla conducting.
Det var ett vackert framträdande av Europeiska unionens ungdomsorkester med Pavel Kotla som dirigent.
EnglishI have confidence in Mr Barroso as a good conductor for an orchestra that has yet to tune up.
Det återstår att se om hans förmåga – som inte räckte till i energifrågor – är lämpad för skatteportföljen.
EnglishMr Barroso, you are a rather strange orchestra conductor.
Herr Barroso! Ni är en ganska underlig orkesterdirigent.
EnglishThe conductor of an orchestra doesn't make a sound.
EnglishFor the first time we are going to fund a European jazz orchestra, the European Youth Jazz Swinging Europe which I also welcome.
För första gången skall vi bilda en europeisk jazzorkester, European Youth Jazz Swinging Europe, vilket jag också välkomnar.
EnglishTherefore, the progress that we make in the interests of our citizens will depend very strongly on your work and that of your orchestra.
Därför kommer de framsteg som vi gör i våra medborgares intresse att vara väldigt beroende av ditt och din orkesters arbete.
EnglishThe European Youth Orchestra, the Institute in Florence, the Institute in Trier, the College in Bruges: what sort of a proposal are they supposed to make?
När parlamentet röstade igenom den nya budgetförordningen visste parlamentet om att den skulle få konsekvenser.
EnglishWhereas had he had a job in industry he could not have read the safety signs, he went on to play in the orchestra at Covent Garden.
Från att ha arbetat inom industrin där kan inte kunde läsa säkerhetsskyltarna, gick han över till att spela i orkestern i Covent Garden.
EnglishWhen the world economy Titanic goes down, ladies and gentlemen, we cannot ask the orchestra to carry on playing, and certainly not in celebration.
När världsekonomins ”Titanic” går under kan vi inte be orkestern att fortsätta att spela, och särskilt inte glada melodier.
EnglishThe European Youth Orchestra, the Institute in Florence, the Institute in Trier, the College in Bruges: what sort of a proposal are they supposed to make?
Europeiska ungdomsorkestern, institutet i Florens, akademin i Trier, högskolan i Brygge – vilka förslag väntas de komma med?
EnglishIn particular, the European Councils, the European Youth Orchestra, the European Youth Parliament and the Model Youth Parliament.
Om Europeiska unionen inte kan organisera sig för att ge bidrag, eller helt enkelt inte vill, varför skulle då någon annan organisation fundera på att göra det?
EnglishI am afraid that we could enter the year of enlargement - the year of European elections - with no European Youth Orchestra and no European television.
Jag är rädd att vi går in på det år som utvidgningen genomförs - det år då det är val till Europaparlamentet - utan Europeiska ungdomsorkestern och utan EU-television.
English(SL) Madam President, the Vienna Philharmonic, probably the best classical music orchestra in the world, only permitted women members to join and perform with them a few years ago.
(SL) Fru talman! Wiens filharmoniker, som förmodligen är den bästa klassiska orkestern i världen, började tillåta kvinnliga musiker först för några år sedan.
EnglishI hope that we will have the procedures in place so that bodies like the European Youth Orchestra and the Yehudi Menuhin Foundation know that their future is assured.
Jag hoppas att vi kommer att ha färdiga förfaranden så att institutioner som den europeiska ungdomsorkestern och Yehudi Menuhin-stiftelsen kan veta att deras framtid är säkrad.
EnglishFirstly, in its culture budget each year, Parliament helps a number of cultural organisations and networks such as the European Youth Orchestra and the Yehudi Menuhin Foundation.
För det första hjälper parlamentet varje år i sin kulturbudget ett antal kulturorganisationer och nätverk, som till exempel Europeiska ungdomsorkestern och stiftelsen Yehudi Menuhin.