"on a slippery slope" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"on a slippery slope" İsveççe çeviri

EN on a slippery slope
volume_up
[deyim]

1. mecazi

on a slippery slope
volume_up
ute på hal is [mec.] [deyim]
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
Vi är ute hal is här. Vår kollega Nigel Farage skulle bli överförtjust!
Once you blur that distinction, it seems to me that you are on a very slippery slope indeed.
Om man inte är noga med att göra denna åtskillnad, anser jag att man verkligen är ute hal is.

İsveççe' de "on a slippery slope" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, I can see that, if we take this slippery slope, there will be no end to it.
Men jag förstår att om vi ger oss ut på hal is, finns det ingen återvändo.
EnglishWe did change it, and we put it on the slippery slope - and we see the results today.
Vi ändrade den och vi satte den på det sluttande planet - och i dag ser vi resultatet.
EnglishThat is how you lead a country to the slippery slope of hatred and civil war.
Så går det till när ett land drivs allt längre ut mot hatets och inbördeskrigets avgrund.
EnglishWho will stop this us going down this slippery slope in the name of so-called efficiency?
Vem kommer att sätta stopp för vår färd utför i den så kallade effektivitetens namn?
EnglishThe European Parliament has, in my view, embarked upon a slippery slope, however.
Jag anser emellertid att Europaparlamentet har kommit ut på hal is.
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Jag bönfaller därför att vi lämnar den hala isen som besluten innebär.
EnglishWe must not slide down the slippery slope from open coordination to closed planning.
Vi får inte glida från öppen samordning till sluten planstyrning.
EnglishThis report and this Agency set that principle on a slippery slope.
Detta betänkande och denna byrå placerar denna princip på mycket tunn is.
EnglishWith this proposal, you are travelling down a very slippery slope.
Med detta förslag ger ni er verkligen ut på ett sluttande plan.
EnglishMake sure that we do not end up on a slippery slope.
EnglishI believe that we are on a slippery slope here.
EnglishI should like to warn our fellow MEPs from the PPE-DE against stepping onto a slippery slope by reducing these guarantees too much.
Jag vill varna mina kolleger i EPP att inte ge sig ut på hal is genom att urholka dessa kontrakt alltför mycket.
EnglishIt is a slippery slope.
EnglishWe have to be careful that this is not a slippery slope, or perceived to be a slippery slope, to dictatorship, rather than a diversity of views.
Vi får ser upp så att detta inte är eller uppfattas som en glidning mot diktatur i stället för en mångfald av åsikter.
EnglishI worry that the European Union is on a slippery slope, with the recent plethora of measures reducing civil liberties.
Jag är rädd för att Europeiska unionen är inne på en oroande bana med den mängd åtgärder för begränsning av medborgarnas friheter som man har vidtagit den senaste tiden.
English(EL) I worry that the European Union is on a slippery slope, with the recent plethora of measures reducing civil liberties.
(EL) Jag är rädd för att Europeiska unionen är inne på en oroande bana med den mängd åtgärder för begränsning av medborgarnas friheter som man har vidtagit den senaste tiden.
EnglishIt is also the beginning of our descent down the slippery slope of enlargement, with the accession of the Eastern European agricultural countries bringing unknown costs in real terms.
Det är också början på vägen mot anslutningen av jordbruksländerna i öst, där vi inte känner till de verkliga kostnaderna.
EnglishProvocation leads to violence, which is met by violence, which leads to revenge and a slippery slope away from a just and peaceful modus vivendi.
Provokationer leder till våld, vilket föder ytterligare våld, vilket resulterar i hämnd och en utförsbacke som leder bort från ett rättvist och fredligt modus vivendi.
EnglishThis move clearly represents a slippery slope towards a system where the prerogatives of national governments are diminished and those of the regions are enhanced.
Denna åtgärd innebär helt klart att vi hamnar på ett lutande plan som för mot ett system där den nationella regeringens privilegier inskränks och regionernas utvidgas.
EnglishAlthough I accept that this has been put in the context of what are called peacekeeping operations, I am still concerned that this is the start of a slippery slope.
Fastän jag godtar att detta är tänkt att ske inom ramen för vad som kallas fredsbevarande verksamhet, är jag ändå orolig för att det innebär ett första steg ut på hal is.