"often" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"often" İsveççe çeviri

EN often
volume_up
{zarf}

often (ayrıca: frequently, much)
volume_up
ofta {zarf}
Wheels were too often reinvented and roles too often confused.
Man uppfann alltför ofta hjulet på nytt och rollerna blandades också alltför ofta ihop.
The despots often remain in power and we roll out the red carpet for them far too often.
Despoterna sitter ofta kvar och vi rullar ut röda mattan för dem alldeles för ofta.
This often takes place in the name of religion and often under the protection of the law.
Detta sker ofta i religionens namn och ofta med lagens skydd.
often
This is tangible, often even visible, and is often easier to treat.
Den är påtaglig, ofta till och med synlig, och många gånger lättare att behandla.
The joint culpability of the majority society is also often glossed over.
Majoritetssamhällets gemensamma skuld slätas också många gånger över.
We very often underestimate the number of people that are exposed to it.
Vi underskattar många gånger antalet personer som utsätts för detta.
often
The European institutions themselves are often mono- or bilingual.
EU-institutionerna är själva i många fall en- eller tvåspråkiga.
When that happens, this very often has unforeseen adverse implications.
En sådan avvägning leder i många fall till oförutsedda negativa konsekvenser.
Irak gör motstånd, på ett i många fall heroiskt sätt.
often (ayrıca: over)
Children who repeatedly witness domestic violence often accept violence as a normal form of behaviour.
Barn som upprepade gånger blir vittne till våld i hemmet accepterar ofta våld som en naturlig form av beteende.
We want to know how you intend to approach these various problems which we have so often discussed?
Vi skulle vilja veta hur ni tänker gå till väga med dessa problem, som vi har diskuterat här upprepade gånger.
However, the masterminds behind the scenes who, historically, have time and again managed to avoid prosecution, have often been able to avoid all responsibility as well.
Men de maffiabossar som alltid lyckas komma undan, har upprepade gånger lyckats smita undan sitt ansvar.

"often" için eşanlamlılar (İngilizce):

often

İsveççe' de "often" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Detta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
EnglishAnd I am not talking about the consensus we reach so often in this Parliament.
Och jag menar inte den konsensus som vi i oräkneliga fall når här i parlamentet.
EnglishWhen they leave the body, they are often still toxic, also to the environment.
När de lämnar kroppen är de för det mesta fortfarande giftiga, även för miljön.
EnglishAll too often we find ourselves calling for this after a disaster has occurred.
I allt för många fall hör man krav på detta efter det att katastrofen har inträffat.
EnglishWe are meeting more and more often and are also discussing more and more subjects.
Tempot ökar under våra träffar och diskussionsmaterialet växer från gång till gång.
EnglishWe just manage less and less often to convert these ideas into real products.
Det är bara det att vi alltmer sällan lyckas omsätta idéerna i verkliga produkter.
EnglishThe European Parliament has very often decided in favour of this very same wording.
Europaparlamentet har vid många tillfällen röstat igenom just denna skrivning.
EnglishAs has often been pointed out, four out of five EU citizens are city-dwellers.
Det har redan sagts flera gånger - att fyra av fem EU-medborgare är stadsbor.
EnglishVery often, the people who actually live there are not taken into account.
I det sammanhanget tänker man ju för det mesta inte på de människor som bor där.
EnglishThe addition of fine, high-flown words often just ends up meaning nothing.
Att lägga till vackra högtflygande ord brukar sluta med att ingenting blir sagt.
EnglishWe know from experience in this House that the agenda is very often changed.
Det är inga nyheter för kammaren att föredragningslistan ändras titt som tätt.
EnglishChina's WTO obligations six years after it became a member are still too often unmet.
Kinas WTO-åtaganden sex år efter inträdet fullgörs fortfarande alltför sällan.
EnglishPeople go to the cinema more often in Ireland than in any other EU country.
Människor i Irland går oftare på bio än vad som är fallet i många andra EU-länder.
EnglishIt is often easier to tell other people what to do than to produce results oneself.
Det är ibland lättare att undervisa andra än att åstadkomma resultat själva.
EnglishIt often feels as if Parliament is a chamber where there is just one permitted truth.
Det verkar också som om parlamentet mången gång kan omfatta endast en sanning.
EnglishToday, the formal notice will often reach the Member State a week after the decision.
Det formella tillkännagivandet kan i dag nå medlemsstaten en vecka efter beslutet.
EnglishHowever, career breaks still tend to be taken more often by women than by men.
Det är emellertid vanligare att kvinnor gör uppehåll i sina yrkeskarriärer.
EnglishMy group believes that we should in fact do this as often as we possibly can.
Min partigrupp anser också att vi måste göra det i så stor utsträckning som möjligt.
EnglishWe often say that Europe's small businesses are the heart of the European economy.
Vi brukar säga att Europas småföretag är hjärtat i den europeiska ekonomin.
EnglishHowever, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.
Övergrepp mot kvinnor är emellertid fortfarande ett betydande inslag i konflikter.