"obstructed" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"obstructed" İsveççe çeviri

SV

"obstructed" İngilizce çeviri

EN

EN obstructed
volume_up
{sıfat}

obstructed
obstructed
volume_up
skymd {sıf.}
obstructed (ayrıca: closed, shut, secured)
volume_up
stängd {sıf.}

İsveççe' de "obstructed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.
EU har därmed hindrat den lokala livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna.
EnglishFreedom of expression is formally obstructed under Article 301 of the Turkish Penal Code.
Yttrandefriheten hindras formellt i artikel 301 i den turkiska brottsbalken.
EnglishBy so doing, they have denied or severely obstructed recognition of the qualification concerned.
Genom att göra detta omöjliggörs eller försvåras ett erkännande av olika examina.
EnglishHow can someone who has obstructed that for a decade today be declared our saviour?
Hur kan en person som har motarbetat detta under ett decennium utropas till vår frälsare i dag?
EnglishWomen die from haemorrhaging, from infections, from high blood pressure, from obstructed labour.
Kvinnor dör till följd av blödningar, infektioner, högt blodtryck och värkrubbningar.
EnglishIran has deceived and obstructed the international community time and time again.
Iran har lurat och hindrat världssamfundet gång efter gång.
EnglishThese sensible, necessary measures have been obstructed for five years.
Dessa förnuftiga och nödvändiga åtgärder har hindrats i fem år.
EnglishMoves towards greater convergence were blatantly obstructed.
Fler europeiska beröringspunkter blockerades på det mest kriminella vis.
EnglishAcross Europe, Fascist leaders were vilified and obstructed.
I hela Europa smädade man och la hinder i vägen för fascistledarna.
EnglishWithout protection under intellectual property law, creativity is inhibited and financial incentives obstructed.
Utan immaterialrättsligt skydd hämmas de ekonomiska incitamenten och skaparkraften.
EnglishSuddenly, the observers were obstructed, media openness was suppressed and demonstrations were banned.
Plötsligt hindrades observatörerna, öppenheten för medierna upphävdes och demonstrationer förbjöds.
EnglishIt should be unthinkable that these should be obstructed in such a way that they cannot be exercised.
Det borde vara otänkbart att dessa rättigheter skulle hindras på ett sådant sätt att de inte kan utövas.
EnglishWe have said right from the beginning that Turkey's acceptance path into the Union should not be obstructed.
Vi sa från början att Turkiets väg in i EU inte får blockeras.
EnglishIt obstructed the updating at the end of the 1990s.
Det hindrade uppdateringen i slutet av 1990-talet.
EnglishLawyers who seek to defend the Kurds’ human rights are obstructed when they try to represent their clients.
Advokater som försöker försvara kurdernas mänskliga rättigheter hindras när de försöker företräda sina klienter.
EnglishThey are no longer allowed to play leading roles, and the work of international organisations is being hugely obstructed.
De får inte köra bil längre och det arbete internationella organisationer utför förhindras rejält.
EnglishConcentration on expensive nuclear power plants has obstructed the development of other energy technologies for far too long.
Inriktningen på dyra kärnkraftverk har hindrat utvecklingen av andra energitekniker alltför länge.
EnglishHowever, the Council has always obstructed this.
EnglishEven the humanitarian effort in Darfur is now under threat, because access to the humanitarian agencies is being obstructed.
Till och med de humanitära insatserna i Darfur hotas nu, eftersom tillträdet till de humanitära organen hindras.
EnglishI have one final point, which is that we have heard about journalists being obstructed in their investigation of this accident.
Jag har en sista punkt, nämligen att vi har hört talas om journalister som hindrats i sina undersökningar av olyckan.