"mouth" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"mouth" İsveççe çeviri

EN mouth
volume_up
{isim}

1. genel

mouth (ayrıca: aperture, break, gap, intake)
volume_up
öppning {comm. gen.}
Air is breathed in and out through an opening created at the base of the neck — known as a tracheostomy — directly into the trachea and lungs, without use of the nose or mouth.
In- och utandning sker genom en öppning på halsen, en så kallad trakeostomi, som leder direkt till luftstrupe och lungor.

2. "of e.g. a river"

mouth (ayrıca: discharge, orifice)
volume_up
mynning {comm. gen.}
In this way they are polluting the waters and may be spreading fish diseases, especially into the mouth of the Tenojoki river.
På det sättet förorenar de haven och kan sprida fisksjukdomar speciellt vid Tana älvs mynning.

3. Anatomi

mouth
volume_up
mun {comm. gen.}
Jim was supposed to rescue him, untie him, give him mouth-to-mouth.
Jim skulle rädda honom, ge honom mun mot mun metoden -
Hey, do you actually believe the crap that comes out of your mouth?
Tror du verkligen på skitsnacket som kommer ut från din mun?
Ingen mun, ingen mage och inget matsmältningssystem.
mouth
volume_up
trut {comm. gen.} [gün. dil]
Hans stora trut kommer att ge dig problem.
Din mormor har en stor trut.
Du är stor i truten, vet du om det?

İsveççe' de "mouth" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAn example of this is the foot-and-mouth outbreak in the United Kingdom in 2000.
Ett exempel på detta är utbrottet av mul- och klövsjuka i Storbritannien 2000.
EnglishI just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
Jag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.
EnglishAnd then you notice something quite a little bit odd about the eyes and the mouth.
Och sedan noterar du någonting som är aningen lite udda med ögonen och munnen.
EnglishThis morning we talked in this House about the foot and mouth crisis of 2001.
På förmiddagen talade vi här i parlamentet om mul- och klövsjukekrisen år 2001.
EnglishThe outcome of the Copenhagen Summit has left a bitter taste in everyone's mouth.
Resultaten från toppmötet i Köpenhamn lämnar en besk eftersmak hos oss alla.
EnglishRegions where humans and animals have suffered from the foot-and-mouth epidemic.
Regioner där människor och djur har lidit under mul- och klövsjukeepidemin.
EnglishAnimal movement in Brazil from foot-and-mouth areas is taking place every day.
Djur rör sig in i och ut ur Brasiliens mul- och klövsjukeområden varje dag.
EnglishEven in normal years - without BSE and foot-and-mouth crises - the error rates are high.
Redan i normala tider - utan BSE-kris och mul- och klövsjuka - är felkvoten hög.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, foot-and-mouth disease is a terrible disease.
Herr talman, ärade ledamöter! Mul- och klövsjuka är en förfärlig sjukdom.
EnglishHowever, we must recognise that this matter leaves a slightly bitter taste in the mouth.
Vi måste emellertid erkänna att denna fråga lämnar en något bitter smak i munnen.
EnglishDespite a lack of legislation, we can at least put our money where our mouth is.
Trots bristen på regler kan vi emellertid redan omsätta ord i handling.
English(FR) The outcome of the Copenhagen Summit has left a bitter taste in everyone's mouth.
Resultaten från toppmötet i Köpenhamn lämnar en besk eftersmak hos oss alla.
EnglishGovernments have got to put their money where their mouth is and deliver on their promises.
Regeringarna måste avsätta medel för det de talar om och genomföra vad de lovar.
EnglishNor was I, just now, seeking to prevent us discussing foot-and-mouth.
Jag försökte inte heller att förhindra att vi nu diskuterar mul- och klövsjukan.
EnglishOn 20 February this year, an outbreak of foot-and-mouth disease was identified in the UK.
Den 20 februari i år konstaterades utbrott av mul- och klövsjuka i Storbritannien.
EnglishThese are BSE and foot-and-mouth disease, which is still raging in my region.
De två är BSE-krisen och mul- och klövsjukan, som fortfarande grasserar i min hemregion.
EnglishWhen the engine catches, don't move, or you'll get a mouth full of propeller.
När motorn startar rör dig inte, för då får du munnen full av propeller.
EnglishWe are still learning from the foot-and-mouth epidemic in the United Kingdom.
Vi lär fortfarande av mul- och klövsjukeepidemin i Förenade kungariket.
EnglishIn the United Kingdom because of foot-and-mouth, sheep farmers have suffered greatly.
I Förenade kungariket har fårproducenterna lidit svårt på grund av mul- och klövsjukan.
EnglishMr President, listening to Mr Peijs leaves a bit of a bad taste in the mouth.
Herr ordförande! När man lyssnar till Metten får man ändå en lite obehaglig smak i munnen.