"to miss out" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to miss out" İsveççe çeviri

EN to miss out
volume_up
{fiil}

to miss out
They were sentenced to do this for life and to miss out on schooling.
Barnen var dömda att göra detta under hela sin livstid och miste om sin skolgång.
Europe cannot afford to miss out on the benefits biotechnology will bring.
Europa har inte råd att miste om de fördelar som biotekniken kommer att medföra.
Otherwise, Asia will, as a region, miss out on EUR 150 million in development aid.
Annars kommer Asien som region att miste om 150 miljoner euro i utvecklingsbistånd.
to miss out (ayrıca: to blank out, to forget, to leave, to leave out)
There is one other key ingredient we should not miss out on and that is the principle of public accountability.
Det finns en annan viktig ingrediens som vi inte får glömma, och det är principen om offentlig ansvarsskyldighet.
to miss out (ayrıca: to hurdle, to jump, to leap, to overleap)
to miss out (ayrıca: to drop, to eliminate, to exclude, to omit)
Jag kommer att utelämna allt som handlar om Kina.
to miss out (ayrıca: to lose)
They were sentenced to do this for life and to miss out on schooling.
Barnen var dömda att göra detta under hela sin livstid och miste om sin skolgång.
Europe cannot afford to miss out on the benefits biotechnology will bring.
Europa har inte råd att miste om de fördelar som biotekniken kommer att medföra.
Otherwise, Asia will, as a region, miss out on EUR 150 million in development aid.
Annars kommer Asien som region att miste om 150 miljoner euro i utvecklingsbistånd.

İsveççe' de "to miss out" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat means they miss out on the possibility of utilising the Internal Market.
Detta innebär att de går miste om möjligheten att utnyttja den inre marknaden.
EnglishLet us not miss out on the chance of us all agreeing to work towards a common objective.
Låt oss inte missa chansen för oss alla att enas om att arbeta mot ett gemensamt mål.
EnglishI sometimes fear that we will miss out on an opportunity for the future.
Ibland fruktar jag, att vi kommer att missa en möjlighet för framtiden.
EnglishIt is a pity to miss out on this historic momentum by turning to the rules.
Det är synd att låta detta historiska tillfälle gå förlorat genom att hänvisa till reglerna.
EnglishAll are clear signs of an immense amount of hard work in order to not miss out on accession.
Alltsammans ger tydliga signaler om mycket hårt arbete för att inte missa anslutningen.
EnglishHandy, uh, I want to make it clear that when I asked Miss Mannis out...
Handy, jag vill bara säga att när jag bjöd ut miss Mannis -
EnglishIf we miss out the first, if we fail to make the compromise, we cannot go any further.
Om vi missar det första steget, om vi inte lyckas nå en kompromiss, blir det omöjligt för oss att fortsätta.
EnglishSo we want to change things here, precisely for the benefit of those young people who invariably miss out.
Det vill vi göra något åt, och det till förmån för de ungdomar som ständigt hamnar i ytterspår.
EnglishMakes you miss out on what's really important in this life.
Det får dig att missa det som verkligen är viktigt -
EnglishWe cannot, therefore, miss out paragraph 39.
Följaktligen är det inte nödvändigt att vi röstar om paragraf 39.
EnglishAs a result, consumers miss out on access to the required level of information and on cooling-off periods.
Resultatet blir att konsumenterna inte får tillgång till den information och den betänketid de har rätt till.
EnglishIf we simply close our eyes and continue, we shall be shipwrecked and miss out on a great historic opportunity.
Med devisen "Blunda och fortsätt " kommer vi att lida skeppsbrott och missa ett stort historiskt tillfälle.
EnglishIf we simply close our eyes and continue, we shall be shipwrecked and miss out on a great historic opportunity.
Med devisen " Blunda och fortsätt " kommer vi att lida skeppsbrott och missa ett stort historiskt tillfälle.
EnglishMiss Fernandez, kindly thaw out Mr. Hellman.
Fröken Fernandez, var snäll att tina Herr Hellman.
EnglishIs there a risk that Europe could miss out on the benefits if we respond to hysteria rather than to scientific fact?
Finns det en risk för att Europa kan missa fördelarna om vi reagerar på hysteri snarare än vetenskapliga fakta?
EnglishFor these and many more reasons, the European Union simply cannot afford to miss out on opportunities for cooperation.
Av dessa och många andra skäl har Europeiska unionen helt enkelt inte råd att missa möjligheten till samarbete.
EnglishYou miss out an important package: that of rights and duties and that of the organisation of the legal entry of persons.
Ni hoppar över ett viktigt paket: rättigheter och skyldigheter och frågan om hur laglig invandring skall organiseras.
EnglishBe that as it may, I still believe it is important not to miss out on this new opportunity as we did in the past.
Hur det än är med den saken tror jag fortfarande att det är viktigt att inte missa detta nya tillfälle, som vi gjorde tidigare.
EnglishI do not have to miss out on things anymore!
EnglishRegarding the fight against climate change and the wasting of natural resources, it is very important that we do not miss any out.
När det gäller kampen mot klimatförändringar och slösandet med naturresurser är det viktigt att vi inte glömmer bort några.