"misgiving" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"misgiving" İsveççe çeviri

EN misgiving
volume_up
{isim}

misgiving (ayrıca: disbelief, discredit, doubt)
volume_up
tvivel {nö.}
It is true, however, that a climate of fear and misgiving developed with regard to practical implementation.
Det är dock sant att ett klimat av rädsla och tvivel utvecklades i samband med den praktiska tillämpningen.
Viewed from this essential angle, we have extremely serious misgivings.
Ur den synvikeln kan vi ha de allvarligaste tvivel.
In spite of the misgivings mentioned, I did not say "no" to Romano Prodi. Instead I abstained.
Trots de tvivel jag har redogjort för har jag inte röstat nej till Romano Prodi, utan lagt ner min röst.
misgiving (ayrıca: apprehension, mistrust, suspicion)
volume_up
misstanke {comm. gen.}
We have misgivings that you will be the Council’ s man, somehow put there by the Council to weaken the Commission.
Vi misstänker att ni kommer att vara rådets man, på något sätt tillsatt av rådet för att försvaga kommissionen.
The report also implicates or raises serious misgivings about similar practices in Member States of the European Union, such as the UK, Romania and Poland.
I samma rapport antyds delaktighet eller väcks allvarliga misstankar om att sådana metoder även används i EU-medlemsstater, såsom Storbritannien, Rumänien och Polen.
misgiving (ayrıca: apprehension, fear)
volume_up
farhåga {comm. gen.}
I am aware that Mr Cashman himself appreciates the difficulties and shares our misgivings.
Jag är medveten om att Cashman själv inser svårigheterna och delar våra farhågor.
In conclusion, I understand all your misgivings and anxieties.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag förstår alla era farhågor och all er oro.
There is therefore a sense in which misgivings and difficulties are understandable.
I en mening är därför farhågor och problem förståeliga.
misgiving (ayrıca: qualm, hesitation)
volume_up
betänklighet {comm. gen.}
Unfortunately, however, people still have too many misgivings to the effect that this will be the kind of European institution that undermines subsidiarity.
Betänkligheterna är tyvärr fortfarande alltför stora för att det här kommer att skapas en europeisk institution, som minskar subsidiariteten.
misgiving
volume_up
ond aning {comm. gen.} [ör.]

"misgiving" için eşanlamlılar (İngilizce):

misgiving

İsveççe' de "misgiving" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(HU) It is with some misgiving that I voted on the Macedonian report.
(HU) Det var med vissa farhågor som jag röstade för betänkandet om Makedonien.
EnglishIt is true, however, that a climate of fear and misgiving developed with regard to practical implementation.
Trots detta verkar det som om möjligheterna inte togs eller uppfattades som sådana.
EnglishParagraphs 7 and 11 together instil a sense of misgiving.
EnglishMr President, I would like to join my colleagues in congratulating Mr Andersson on his report despite the misgiving that I have with regard to some parts of it.
Herr ordförande! Jag vill förena mig med mina kollegor i att gratulera Andersson till hans betänkande, trots de farhågor jag har med avseende på vissa delar av det.