"lucky" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"lucky" İsveççe çeviri

EN lucky
volume_up
{sıfat}

lucky (ayrıca: blessed, blissful, bright, fortunate)
volume_up
lycklig {sıf.}
So far, it would seem that the agricultural budget was born under a lucky star.
Såsom det har sett ut hittills har jordbruksbudgeten kommit att hamna under en lycklig stjärna.
Consider how lucky you are that life has been good to you so far.
Tänk på hur lycklig du är att livet har behandlat dig väl så här långt.
A sophisticated sex robot sent back through time... to change the future for one lucky lady.
En avancerad sexrobot som skickats tillbaka i tiden.. för att ändra på en lycklig dams framtid.
lucky (ayrıca: fluky, jammy)
volume_up
tursam {sıf.}
You are living proof that it's better to be lucky than smart.
Du är ett levande bevis på att det är bättre att vara tursam än smart.
En tursam kalibrering, överslag i spolarna.
Han är en tursam miljardär.
lucky
volume_up
tur- {sıf.}
Solomon does not chair the European Parliament – lucky for Solomon.
Salomo är inte ordförande i Europaparlamentet – som tur är för Salomo.
Lucky that you remembered to do this before the day had actually passed.
Vilken tur att du kom ihåg att informera om detta innan datumet redan hade passerat.
Given the situation, are n't we lucky to have Mr Diamandouros!
Med tanke på hur situationen ser ut är det tur att vi har Nikiforos Diamandouros!
lucky
volume_up
ha tur {sıf.}
lucky (ayrıca: fortunate)
lucky
volume_up
lycko- {sıf.}
lucky
Han är lyckligt lottad, din rosa kärleksgudinna.

"lucky" için eşanlamlılar (İngilizce):

lucky

İsveççe' de "lucky" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky.
Så, alla vi som är här idag kan väl börja med att erkänna att vi är lyckligt lottade.
English'They are the lucky ones then, they are fine without telephones, televisions and cars!'
"Lyckliga människor, som har det bra utan telefon, utan television, utan bilar!"
EnglishThe 75 million young people who live in the European Union are lucky in many ways.
De 75 miljoner ungdomar som bor i Europeiska unionen är på många sätt lyckligt lottade.
EnglishAre we only aware of just how lucky we all are to have been born in Europe?
Är vi alla verkligen medvetna om hur lyckliga vi kan vara för att vi fötts i Europa?
EnglishEurope can count itself as lucky that the social dialogue has achieved so much.
Europa kan skatta sig lyckligt att den sociala dialogen givit så mycket.
English'They are the lucky ones then, they are fine without telephones, televisions and cars!
" Lyckliga människor, som har det bra utan telefon, utan television, utan bilar! "
EnglishI was lucky enough to be present at the deliveries of two of my three children.
Jag hade turen att få vara närvarande när två av mina tre barn föddes.
EnglishWhen this agreement was completed, however, my first thought was lucky Mexico.
När detta avtal blev klart var dock min första tanke, lyckliga Mexiko.
EnglishSome people aren't lucky enough to be as naturally adorable as you are.
Endel människor är inte så lyckligt lottade att vara så naturligt vacker som du är.
EnglishUnder this not terribly lucky star, the Netherlands still tried to set to work.
Under denna inte så väldigt lyckliga stjärna har Nederländerna ändå försökt göra sitt arbete.
EnglishIt is right to fight for freedom and values for all, not big jobs for the lucky few.
Det är rätt att kämpa för frihet och värde åt alla, inte för fina jobb åt några få utvalda.
EnglishAll of us in this House – if we are lucky enough to live long enough – will grow old.
Alla här i parlamentet kommer att bli gamla – om vi har turen att få leva tillräckligt länge.
EnglishI hope this date may prove lucky for the people of China.
Jag hoppas att detta datum kommer att visa sig vara tursamt för Kinas folk.
EnglishThey were the lucky ones: they were the ones with food.
Jag såg barn på åtta år gå åtta kilometer enkel sträcka för att hämta vatten.
EnglishWe must make it clear that the huge improvements are based on a very lucky choice of samples.
Vi måste klargöra att de enorma förbättringarna grundas på ett mycket tursamt urval av stickprover.
English   Mr President, 2006 must be the Commissioner’s lucky year!
   – Herr talman! År 2006 måste vara kommissionsledamotens lyckoår.
EnglishSo these are a few images I was lucky to take and be there.
Så här är ett par kort jag tog när jag hade förmånen att vara där.
EnglishIn the workplace and, if you are lucky, by labour inspectorates.
På arbetsplatsen och i bästa fall av yrkesinspektionerna.
EnglishLet me get ten Nine Lives, four Lucky Ducks, two Straight Pokers... three Crabpots and five Powerballs.
Jag får tio Nine Lives, fyra Lucky Ducks, två Straight Pokers... tre Crabpots och fem Powerballs.
EnglishBut they have not been lucky enough to have their cases taken up by a plenary session of the European Parliament.
Det ger oss möjlighet att beakta hur man skall förebygga orätt inom EU-institutionerna.