"local government elections" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"local government elections" İsveççe çeviri

EN local government elections
volume_up
{isim}

1. Siyaset

local government elections (ayrıca: local election, local elections, municipal election)

İsveççe de "local government elections" için benzer çeviriler

local isim
local sıfat
government isim
government sıfat
Swedish
to govern fiil
election isim
Swedish
to elect fiil

İsveççe' de "local government elections" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(PL) Mr President, presidential and local government elections are planned in the Philippines for 10 May.
(PL) Herr talman! Presidentval och val av den lokala förvaltningen planeras i Filippinerna den 10 maj.
EnglishThe referendum was held because local government elections were being held in the Podlasie Voivodship at the same time.
Folkomröstningen hölls på grund av att val till lokala regeringar hölls samtidigt i Podlasie Voivodship.
EnglishSince local government elections are taking place there on 2 June, we have enquired as to whether these elections are being conducted correctly.
Med anledning av kommunalvalen den 2 juni ville vi informera oss om huruvida dessa val förlöper korrekt.
EnglishThis act - like the call to give them the right to vote in local government elections - is a real obstacle to the integration of non-citizens.
Detta agerande - liksom uppmaningen att ge dem rösträtt i kommunalvalen - är ett verkligt hinder för integrationen av icke-medborgare.
EnglishThe other issue is that I regret that we have not spoken out more emphatically against the fraud committed during the local government elections.
Den andra fråga som jag beklagar att vi inte har uttalat oss mer starkt emot är de oegentligheter som begicks under de lokala valen.