EN living
volume_up
{isim}

1. "the qualities of peoples lives"

living (ayrıca: animation, bustle, carcass, existence)
volume_up
liv {nö.}
We need a child-friendly society, which actually welcomes living with children.
Vi behöver ett barnvänligt samhälle, som faktiskt välkomnar ett liv med barn.
We want to stay healthy, and food is the overall basis for healthy living.
Vi vill förbli friska och näringsmedel är helt enkelt grunden till ett sunt liv.
Ett anständigt liv inbegriper naturligtvis anständiga bostadsförhållanden.
living

2. "the means of providing for life"

I am entirely on the side of Europe's farmers, who have to work very hard to earn their living in the service of our citizens.
Jag är helt på de europeiska böndernas sida, de som kämpar för sitt livsuppehälle till förmån för Europeiska unionens medborgare.
We have a duty towards the people who earn a living from growing tobacco and we must offer them reasonable alternatives.
Vi har en förpliktelse mot de människor som tjänar sitt livsuppehälle inom tobaksodlingen.
Their living conditions are largely dependent on access to natural resources - for example, 90% of people living in absolute poverty are dependent on woods for a living.
Deras levnadsvillkor är till stor del beroende av naturtillgångar - till exempel 90 procent av de människor som lever i absolut fattigdom är beroende av skogen för sitt livsuppehälle.

İsveççe' de "living" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere is agreement on the four categories of people living in the refugee camps.
Det råder enighet tvärs igenom de fyra kategorierna av boende i flyktinglägren.
EnglishThe issue here is full equality for all people living in a particular country.
Här handlar det om likaberättigande för alla människor som bor i ett visst land.
EnglishWe must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Vi måste erkänna att vi för närvarande lever på framtida generationers bekostnad.
EnglishThere are 2 million Turks living in Germany - another contribution to integration!
I Tyskland bor 2 miljoner turkar. Det är också en stor insats för integrationen!
EnglishThere are also jobs that are not always good and that do not provide a living.
Det finns också jobb som inte alltid är bra och som man inte kan försörja sig på.
EnglishWe see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
Vi ser att allt fler människor lever med multiresistent tuberkulos och med aids.
EnglishOver one third of Europeans are already living in areas affected by water scarcity.
Över en tredjedel av européerna bor redan i områden som påverkas av vattenbrist.
EnglishMy question is this: is this Parliament living in the real, or an imaginary, world?
Min fråga är denna: lever detta parlament i verkligheten eller i en låtsasvärld?
EnglishI have an abiding memory of the conditions in which they were living and working.
Jag har ett outplånligt minne av de förhållanden under vilka de levde och arbetade.
EnglishIt is our duty to ensure that every child enjoys a decent standard of living.
Det är vår plikt att se till att alla barn åtnjuter en dräglig levnadsstandard.
EnglishIn terms of the number of MS sufferers living there, Poland ranks third in Europe.
I fråga om det antal MS-sjuka som lever här ligger Polen på tredje plats i Europa.
EnglishLook what we have today: countries living and working together in solidarity.
Se på vad vi har i dag: länder som lever och arbetar tillsammans i solidaritet.
EnglishWe can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
Vi kan bara konkurrera med dem genom att sänka våra arbetstagares levnadsstandard.
EnglishWe are presently living through the deepest crisis in Europe's economic history.
Vi genomgår för närvarande den största krisen i Europas ekonomiska historia.
EnglishThousands of civilians - EU citizens - living in these areas are subjected to...
Tusentals civila - EU-medborgare - som bor i de här områdena utsätts för ...
EnglishWe're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
Vi lever i en kultur med jet-lag, globala resor, dygnet-runt affärer, skiftarbete.
EnglishBecause of improved living standards and healthcare, life expectancy has increased.
På grund av förbättrad levnadsstandard och hälsovård har medellivslängden ökat.
EnglishHowever difficult the living conditions, border crossings were very often easy.
Hur svåra livsvillkoren än var var det ofta väldigt lätt att korsa gränserna.
EnglishSuch medicines often cost more than the annual income of people living there.
De medicinerna kostar ofta mer än en hel årsinkomst för de människor som bor där.
EnglishAt present, they are living in tents.
Jordbävningen gjorde 400 000 människor hemlösa och de bor i dag i tältstäder.