EN left
volume_up
{isim}

left
volume_up
vänster sida {comm. gen.}
At the beginning of Styles are found at the left margin in the " not assigned " column.
Först står alla mallar på vänster sida i kolumnen " Inte tilldelat ".
You're looking at the image on your left-hand side -- that's my son with his eyebrows present.
Bilden på vänster sida -- det är min son, med ögonbryn.
So on the left-hand side, [1,1] input equals 0 output, which goes down.
vänster sida, [1,1] inmatat ger 0 i resultat, vilket betyder neråt.
left
volume_up
vänster hand {comm. gen.}
Is it that in the Council, the right hand does not know what the left hand is doing?
Är det så i rådet att höger hand inte vet vad vänster hand gör?
left
volume_up
vänster flygel {comm. gen.}

"left" için eşanlamlılar (İngilizce):

left

İsveççe' de "left" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishWe have 10 political families registered - from the far right to the far left.
Vi har tio registrerade politiska familjer, från högerkanten till vänsterkanten.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishStrikes against this unreasonableness are the only weapon the people have left.
Strejk mot den orimligheten är det enda vapen som återstår för de här personerna.
EnglishWe as the European Union should not be left without a voice, as happened on Iraq.
Europeiska unionen får inte tiga still som fallet var i händelserna kring Irak.
EnglishIt is only a couple of years or so ago since I left that seat in the Commission!
Det har bara gått ett par år sedan jag lämnade min befattning i kommissionen.
EnglishAt that time, the left-liberal media said that Jobbik was an extremist party.
Vid den tiden kallade de vänsterliberala medierna Jobbik för ett extremistparti.
EnglishNations have been left alone because they have built walls rather than bridges.
Nationer har lämnats åt sig själva därför att de har byggt murar snarare än broar.
EnglishFortress Europe is, unfortunately, nothing but a political fantasy of the Left.
Fästning Europa är tyvärr ingenting annat än en politisk fantasi hos vänstern.
EnglishThree hundred thousand people have left the Moluccas - most of them Christians.
300 000 människor har flytt från Moluckerna ­ de flesta av kristen bekännelse.
EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Skyddsutrustningen lämnas väldigt ofta hemma eller så är den inte alls tillgänglig.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Detta visar att en medlemsstat som står inför en tragedi inte måste klara sig själv.
EnglishPerhaps the right hand does not know what the left hand is doing, or vice versa.
Kanske vet inte den högra handen vad den vänstra sysslar med, eller tvärtom.
EnglishClick the left mouse button when you find the color you want to have replaced.
Klicka med den vänstra musknappen när du har hittat färgen som skall ersättas.
EnglishHaving given undertakings, it then left it to Parliament to deliver on them.
Jag är här i dag för att tala om ändringsbudgeten som vi har väntat så länge på.
EnglishThat is to say, their adoption should be left to the discretion of the parties.
Det vill säga att det bör vara upp till parterna att anta rekommendationerna.
EnglishLeft to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
Om de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
EnglishThree hundred thousand people have left the Moluccas - most of them Christians.
300 000 människor har flytt från Moluckerna­ de flesta av kristen bekännelse.
EnglishThe Left is concerned that illegal immigrants will not be able to find employment.
Vänstern oroar sig för att olagliga invandrare inte ska kunna finna sysselsättning.