"journal" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"journal" İsveççe çeviri

SV

"journal" İngilizce çeviri

volume_up
journal {comm. gen.}

EN journal
volume_up
{isim}

1. genel

journal
volume_up
journal {comm. gen.} (register i tidsföljd)
It's just been published in the British Journal of Educational Technology.
Det har just blivit publicerat i "British Journal of Educational Technology."
International Journal of Public Information Systems, Vol. 2009:2, pp. 123-134

International Journal of Public Information Systems, vol. 2009:2, s. 123-134

: letter to the editor in: The Wall Street Journal, 17 June 2002).
Dawson, Thomas C: läsarbrev i Wall Street Journal, den 17 juni 2002).
journal
volume_up
dagbok {comm. gen.} (register i tidsföljd)

2. "on ship or airplane"

journal
volume_up
loggbok {comm. gen.} (fartyg el flygplan)

3. "magazine"

journal
volume_up
tidsskrift {comm. gen.}

"journal" için eşanlamlılar (İngilizce):

journal

İsveççe' de "journal" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis service offers free access and coverage of the Official Journal for 45 days.
Denna tjänst kännetecknas av gratis tillträde till och täckning av EGT under 45 dagar.
EnglishIts publication in the Official Journal of the European Union can be expected in March.
Offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning väntas ske i mars.
EnglishThe Official Journal of the European Union is published in all 20 official languages.
Europeiska unionens officiella tidning ges ut på alla 20 officiella språk.
EnglishNorrbotten Kurieren in today's Journal written a number of articles on the subject.
Norrbottens Kurieren har i dagens tidning skrivit ett antal artiklar i ämnet.
EnglishThis call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
Det var en helt öppen begäran, som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.
EnglishThe important thing is that it is a journal at the right level and with the right readership.
Det viktiga är att det är en tidskrift som ligger på rätt nivå och med rätt publik.
EnglishHe is founder and Chief Editor of the scientific journal Climate and Development.
Han är grundare till och chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Climate and Development.
EnglishThat was published in the Official Journal on 17 December 2007.
Detta publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 17 december 2007.
EnglishThe Official Journal reports that it was sent by the Spanish government.
I EGT kategoriseras detta fall som översänt av den spanska regeringen.
EnglishAre you trying to make fools of us by publishing stuff like this in the Official Journal?
Är ni egentligen ute för att driva med oss med sådana dokument i den officiella tidningen?
EnglishAll the discharges must nevertheless be published in the Official Journal.
Hur som helst skall all ansvarsfrihet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
EnglishIts results are due to be announced formally in the EC Official Journal.
Resultaten kommer formellt att tillkännages in Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
EnglishIn fact, the call for candidates was opened and published in the Official Journal.
Anbudsinfordringarna utlystes och publicerades faktiskt i .
EnglishThis is a report that was published in the Official Journal of the European Communities on 9 March.
Det är en rapport som offentliggjordes i Europeiska gemenskapens tidning den 9 mars.
EnglishAll companies abiding by this code should be listed by name in the EU's Official Journal.
Alla företag, som följer denna kodex, bör nämnas med namn i EGT.
EnglishIt provoked an enormous reaction and quickly became one of the journal’s most cited articles.
Den fick ett enormt gensvar och har på kort tid blivit en av de mest citerade artiklarna där.
EnglishContracts were awarded without transparency or publication of notices in the EU Official Journal.
Kontrakt tilldelades utan insyn eller publicering i Europeiska unionens officiella tidning.
EnglishThe results have been published in the renowned journal Nature Communications.
Han är senior forskare vid Honeywell Aerospace i USA, där han arbetar för att göra flygtransporter säkrare.
EnglishThis was both my prison journal and autobiography of my evil deeds
Det blev både min fängelsedagbok och en biografi över mina brott.
EnglishHe also works as editor of the journal Acta Ortopaedica.
Samtidigt har han uppdraget som redaktör för tidskriften Acta Ortopaedica.