"joint ventures" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"joint ventures" İsveççe çeviri

EN joint ventures
volume_up
{isim}

joint ventures
Alternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
Alternativt kan fartyg stanna i Angola genom upprättande av samriskföretag.
The future will obviously see the setting up of joint ventures.
Och i framtiden kommer naturligtvis samriskföretag att inrättas.
Consequently, such joint ventures could have huge advantages both for small and large companies.
Följaktligen skulle sådana samriskföretag ha enorma fördelar för både små och stora företag.
joint ventures

İsveççe' de "joint ventures" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese examples offer hope and confidence that the joint European ventures will work.
Dessa exempel ger hopp om och tilltro till att joint European ventures skall fungera.
EnglishGermany and Italy are both building pipelines in joint ventures with Gazprom.
Både Tyskland och Italien bygger rörledningar i konsortier med Gazprom.
Englishbuilding infrastructures exploited by joint European ventures; and
Uppbyggnad av infrastrukturer som utnyttjas av gemensamma europeiska företag.
EnglishJoint ventures are possible even at this stage. That does not primarily require an interim agreement.
Joint ventures är också nu möjliga men för detta behövs det inte i första hand ett interimsavtal.
EnglishThe aim is to promote the establishment of transnational joint ventures by SMEs within the European Union.
Målet är att främja etablerandet av transnationella samriskbolag mellan små och medelstora företag i Europeiska unionen.
EnglishThat's why the Union should be able to help SMEs financially by forming cross-border joint ventures.
Därför skulle Europeiska unionen finansiellt kunna hjälpa de små och medelstora företagen att bilda gränsöverskridande joint ventures.
EnglishThey are looking for joint ventures.
EnglishIn order to assess these developments, and with particular reference to the impact of mergers, alliances and joint ventures on
Denna utveckling bör utvärderas, särskilt i fråga om effekten av företagskoncentrationer, allianser och samriskprojekt när det gäller:
EnglishBillions of euros in direct aid and in lucrative joint defence ventures are given by the USA, Britain, Germany, Italy and Spain.
Miljarder euro i direkt stöd och lukrativa gemensamma försvarssatsningar ges av Förenta staterna, Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien.
EnglishPotential investors in this area have already indicated that they would withdraw if joint ventures were no longer given preference.
Potentiella investerare i det området har redan angivit att de kommer att dra sig tillbaka om joint ventures inte längre skulle få företräde.
EnglishFor this reason, it is right that ships removed from the Community fleet can continue to be included in fleets belonging to joint ventures;
Därför är det motiverat att fartyg som tagits ur gemenskapsflottan skall kunna fortsätta utgöra en del av flottorna i de gemensamma bolagen,
EnglishThe role of the structure of the Centre is to bring partners together into joint ventures where needs and new solutions are identified and prioritised.
Centrumbildningens roll är att sammanföra parter i gemensamma satsningar där behov och nya lösningar identifieras och prioriteras.
EnglishAs we know, in order for these people to receive the money, the vessels on which they worked must have been scrapped or integrated into joint ventures.
Som vi vet krävs det för att de skall få dessa pengar att fartygen där de har arbetat har förstörts eller har uppgått i gemensamma företag.
EnglishJoint ventures are another way of boosting SMEs, which, we must not forget, provide over 90% of jobs in Europe.
Joint ventures är ytterligare ett sätt att få fart på de små och medelstora företagen som, låt oss inte glömma det, svarar för över 90 procent av sysselsättningen på europeisk nivå.
EnglishThey could be set up as joint ventures between neighbouring countries in order to share the costs.
Även om de är dyra, så är det motiverat att betala priset, med företrädesvis joint ventures mellan grannländer, som delar på kostnaderna.
EnglishAccording to the external evaluation it has been subjected to, the ECIP has demonstrated a significant multiplier effect, creating jobs and joint ventures.
Enligt den externa utvärdering det genomgått har det haft betydande vikt för mångfaldigandet, med skapande av arbetstillfällen och sammanslagna företag.
EnglishIs the Commission going to have the necessary funds to be able to support, for example, joint ventures, and to support all the types of measures envisaged in the Community report?
Kommer kommissionen att ha tillräckliga medel för att till exempel stödja samriskföretagen och främja de olika åtgärder som förutses i gemenskapsrapporten?
EnglishFinally, in this scenario, the EU's acceptance of the revised agreement is vitally important to the European motor industry, which has started a series of joint ventures in many emergent countries.
Mot bakgrund av dessa framtidsutsikter för den europeiska bilindustri, som har ingått ett antal joint ventures i många av tillväxtländerna, är EU: s anslutning till avtalet av stor betydelse.