EN jammed
volume_up
{geçmiş zaman}

jammed (ayrıca: adhered, stuck)
volume_up
fastnat {geç. z.}

İsveççe' de "jammed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI was going up and down in the lift when the doors jammed and I could hardly get here in time for the debate.
Jag åkte upp och ner i hissen när dörrarna fastnade, och jag kom knappt hit i tid till debatten.
EnglishThere is, of course, one discordant note: the mechanism for giving the European Union a new formal constitution has jammed.
Det finns naturligtvis också en disharmoni: mekanismen för att ge Europeiska unionen en ny formell konstitution hängde upp sig.
EnglishIn at least four cases recently, Frontex helicopters were jammed by Turkish radar in Greek airspace while performing their duties.
I minst fyra fall som inträffat nyligen har Frontex-helikoptrar stoppats av turkisk radar i grekiskt luftrum i samband med patrullering.
EnglishNothing, the lock has jammed.
EnglishMy ribbon just jammed.
EnglishFireworks are jammed.
EnglishThe judicial system is completely log-jammed, so the citizens and companies operating in Croatia cannot effectively appeal for justice.
Rättsväsendet befinner sig i fullständigt dödläge, och medborgarna och företagen som är verksamma i Kroatien kan inte använda sig effektivt av rättssystemet.
EnglishIn short, the machinery is jammed and - to put it nicely and euphemistically - we have to get it started again, because it is time to get into a virtuous circle.
Kort sagt har maskineriet bromsats upp och vi måste - för att säga det lite inlindat - börja om från början, för det är dags att påbörja en god cirkel.