"heap" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"heap" İsveççe çeviri

EN heap
volume_up
{isim}

1. genel

heap (ayrıca: batch, bundle, crowd, hill)
volume_up
hög {comm. gen.}
It stinks in a heap, but brings rich blessings when widely spread '.
Hopat i en hög stinker det, utspridd ger den rik skörd. "
It stinks in a heap, but brings rich blessings when widely spread' .
Hopat i en hög stinker det, utspridd ger den rik skörd."
If you push these heaps -- everyone see -- push them together so they are really interlaced, right?
högarna, alla ser... ~~~ för samman dem så att de verkligen är ihop eller hur?
heap (ayrıca: lots, plenty, bags, oodles)
volume_up
massor {çoğ.}
heap (ayrıca: accumulation, aggregate, batch, circus)
volume_up
hop {comm. gen.}

2. günlük dil

heap
volume_up
en massa {comm. gen.} [gün. dil]
We need a heap of bloody bodies so when mob boss Wallenquist looks over his charts of profits and losses.
Vi måste ha en massa blodiga lik så när maffiabossen tittar på vinstkurvorna -

"heap" için eşanlamlılar (İngilizce):

heap

İsveççe' de "heap" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
Jag tycker dock att det är anmärkningsvärt hur lättsinnigt vi öser beröm över Japans hjältar.
EnglishWe are far too prepared to pay people to be on the scrap heap.
Vi är alltför villiga att betala människor för att inte göra någonting.
EnglishNot every bad thing that happens is an opportunity to heap censure on a specific regime.
Det är olämpligt att ge en viss regim skulden för allt ont.
English" Nobody but me can keep this heap running " she told me
" Det är bara jag som kan köra den här skrothögen " sa hon.
EnglishThis Sellafield nuclear plant has achieved nothing, except to heap environmental misery on us all.
Man har med detta kärnkraftverk inte uppnått någonting annat än att skapa miljömässiga lidanden för oss alla.
EnglishBut they must understand that the value of human health cannot be set lower than that of a heap of metal on wheels.
Men de måste förstå att människors hälsa inte kan prissättas billigare än en metallburk på hjul.
EnglishIt was those at the bottom of the heap who died.
EnglishNobody but me can keep this heap running
Det är bara jag som kan köra den här skrothögen.
EnglishMr President, first of all, I would like to heap praise on Mr Boselli for his handling of this topic.
Herr talman! För det första vill jag framföra min stora uppskattning för Boselli och det sätt på vilket han angripit det här ämnet.
EnglishThe Bolkestein Directive makes ambiguity an art form and allows them to be thrown onto the social slag heap.
Bolkestein-direktivet upphöjer oklarheten till en ny konstform och gör det möjligt att kasta arbetstagarna på den sociala slagghögen.
EnglishAs a result, you see on the roads in our country incredibly old cars which in other countries of the Union would be deemed fit for the scrap heap.
Jag ser dessutom positivt på Mary Honeyballs förslag till skattelättnader för säkerhetsanordningar.
EnglishIn my opinion, the activities of the past week, and the heap of paper that landed on Members' desks, was over the top.
Aktionen under förra veckan med de många papper, som fladdrade ner på ledamöternas bord, sköt enligt mitt förmenande över målet.
EnglishIf all small countries endorse this, we will fortunately be able to consign this nonsense of Mr Giscard d'Estaing's to the scrap heap.
Om alla små länder ansluter sig till denna kan vi lyckligtvis låta Giscard d'Estaings struntprat falla i glömska.
EnglishIn my opinion, the activities of the past week, and the heap of paper that landed on Members ' desks, was over the top.
Aktionen under förra veckan med de många papper, som fladdrade ner på ledamöternas bord, sköt enligt mitt förmenande över målet.
EnglishIf all small countries endorse this, we will fortunately be able to consign this nonsense of Mr Giscard d'Estaing's to the scrap heap.
Om alla små länder ansluter sig till denna kan vi lyckligtvis låta Giscard d ' Estaings struntprat falla i glömska.
EnglishThe Commission's response to this is to propose a massive grubbing-up plan that really means the scrap heap for our winegrowers.
Kommissionens svar på detta är att föreslå en massiv nedläggningsplan som verkligen innebär skrothögen för våra vinodlare.
EnglishWhen I lift the heap, I peek.
EnglishSuch a renegotiation is unjustifiable, unacceptable and would heap ridicule on the European Union's international standing.
En sådan omförhandling är omotiverad, oacceptabel och skulle kasta ett löjets skimmer över Europeiska unionens internationella hållning.
EnglishSuch a renegotiation is unjustifiable, unacceptable and would heap ridicule on the European Union' s international standing.
En sådan omförhandling är omotiverad, oacceptabel och skulle kasta ett löjets skimmer över Europeiska unionens internationella hållning.
EnglishEurope must henceforth consign such methods of persuading people of the supreme merits of its policies to the scrap-heap.
Denna metod att övertyga medborgarna om den förda politikens förträfflighet är något som Europa borde lämna bakom sig, på historiens skräphög.