EN headed
volume_up
{sıfat}

headed (ayrıca: chief, general, main, prime)
volume_up
huvud- {sıf.}
(NL) Mr President, I have been listening to everything that has been said here up to now with clear-headed, and thus very great, scepticism.
Jag har lyssnat på allt som har sagts hittills med klart huvud och därför mycket stor skepsis.
Moreover, the American method proves ineffective because terrorism appears to be a seven-headed monster.
De amerikanska metoderna är dessutom ineffektiva, eftersom terrorismen tycks vara ett monster med sju huvuden.
headed
headed

İsveççe' de "headed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishCompanies headed or founded by women are still in an all too obvious minority.
Företag som leds av eller grundats av kvinnor är fortfarande i markant minoritet.
EnglishThe South African delegation is headed by Mr Obed Bapela, President of the House.
Den sydafrikanska delegationen leds av Obed Bapela, som är parlamentets ordförande.
EnglishI have to tell Mrs Hieronymi that I regard her report as politically wrong-headed.
Jag måste säga till Ruth Hieronymi att jag anser att hennes betänkande är befängt.
EnglishThe South African delegation is headed by Mr Obed Bapela, President of the House.
Den sydafrikanska delegationen leds av Obed Bapela, som är parlamentets ordförande.
EnglishAnd everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
Och alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.
EnglishSpecific options are required, and farmers want finally to know where we are headed.
Man kräver konkreta möjligheter, och våra jordbrukare vill äntligen veta vart resan går.
EnglishOn Monday, in Brussels, the foreign and defence ministers defined where we are headed.
Varthän färden bär slogs fast av utrikes- och försvarsministrarna i Bryssel i måndags.
EnglishIndeed, the EU Presidency is currently headed by a woman, Mrs Halonen.
Även EU:s ordförandeskap leds ju för närvarande av en kvinna, Tarja Halonen.
EnglishYet I do not think that cattle headed for the slaughterhouse are really such great tourists.
Ändå tror jag inte alls att det finns någon omfattande turism för slaktdjuren.
EnglishAre we perhaps headed towards its destructuring within a year or two?
Är vi kanske på väg mot en omstrukturering av valutan inom ett eller två år?
EnglishI think it demonstrates the light-headed attitude of the 'no' campaigners.
Det tycker jag är symtomatiskt för den tanklösa inställning som nej-kampanjen företräder.
EnglishWe must therefore be strong and active to fight this many-headed monster.
Därför måste vi stå starka och aktivt bekämpa detta månghövdade monster.
EnglishThe only question we can ask at this point is whether we are headed in the right direction.
Den enda fråga vi kan ställa på denna punkt är om vi är på väg åt rätt håll.
EnglishIn conclusion, I believe that this policy is a little like the two-headed god, Janus Bifrons.
Slutligen anser jag att denna politik påminner lite om den tvehövdade guden Janus.
English. - Madam President, I headed the EU election observation mission in Ethiopia in 2005.
författare. - (EN) Fru talman! Jag ledde EU:s valobservatörsuppdrag i Etiopien 2005.
EnglishThe entire UN operation is being headed by us Europeans, first by France and then by Italy.
Hela FN-operationen leds av oss européer, först av Frankrike och därefter av Italien.
EnglishI was actually headed to Kenya to begin missionary work... when Rome learned of the discovery.
Jag var på väg till Kenya för missions - arbete, när Rom fick reda på kyrkan.
EnglishFurthermore, of course, we need a priority headed 'accession countries '.
Fortfarande behöver vi naturligtvis lägga tonvikt vid? ansökarländer?.
EnglishI should also like to pay tribute to Mr Salafranca, who headed the delegation, for his work.
Jag vill också tacka José Ignacio Salafranca, som ledde delegationen, för hans arbete.
EnglishFurthermore, of course, we need a priority headed 'accession countries'.
Fortfarande behöver vi naturligtvis lägga tonvikt vid ?ansökarländer?.