"to hammer" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to hammer" İsveççe çeviri

EN

to hammer [hammered|hammered] {fiil}

volume_up
We need to hammer home to the Member States just how much they need the European Union.
Vi måste banka in hos medlemsstaterna hur mycket de behöver Europeiska unionen.
Det är ett budskap som EU oförtröttligt måste hamra in.
to hammer (ayrıca: to cane, to wallop)

"hammer" için eşanlamlılar (İngilizce):

hammer
claw hammer
air hammer

İsveççe' de "to hammer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe need to hammer home to the Member States just how much they need the European Union.
Vi måste banka in hos medlemsstaterna hur mycket de behöver Europeiska unionen.
EnglishI hope that we can continue to hammer away internally at our own responsibilities.
Jag hoppas att vi kan fortsätta att knoga på internt om våra egna ansvar.
EnglishWhat, however, the majority in this House have, is a hammer, namely the European Union.
Majoriteten i denna kammare har emellertid en hammare, nämligen Europeiska unionen.
EnglishHe said, "If the only tool you have is a hammer, everything starts to look like a nail."
Han sa, "Om det enda verktyg du har är en hammare, börjar allting att se ut som spik."
EnglishA greater level of dialogue will have to take place to hammer out these issues.
En mer omfattande dialog måste föras för att reda ut dessa frågor.
EnglishIt is a neoliberal hammer designed to obliterate all social aspects.
Det är ett nyliberalt redskap som har utformats för att utplåna alla sociala aspekter.
EnglishAs far as I am concerned, hammer the terrorists, hammer the criminals.
(EN) Ge terroristerna och de kriminella vad de tål, vad mig anbelangar.
EnglishYou remember when the Ivory Coast was playing around with money and the hammer fell.
Ni kommer ihåg när Elfenbenskusten höll på med omfattande penningaffärer för sig och klubban föll.
English(HU) 'He that is good with a hammer tends to think everything is a nail' goes the saying.
(HU) ”Den som är skicklig med en hammare tenderar att se allting som spikar”, lyder talesättet.
EnglishMark Twain observed that, when all you have is a hammer, everything starts to look like a nail.
(EN) Mark Twain konstaterade att om man bara har en hammare ser allt till slut ut som spikar.
EnglishIf, however, we are careless and this hammer drops on our foot, then we shall be able to walk no further.
Men om vi slarvar och tappar hammaren på foten, kommer vi inte att kunna gå längre.
EnglishMy hand moves all on its own, sliding one of my guns to my lap and thumbing back the hammer.
Min hand rör sig själv, mot ett av mina vapen och spänner hanen.
EnglishThey again fear finding themselves between the hammer and the anvil.
De är rädda för att återigen hamna mellan hammaren och städet.
EnglishIf fraud and irregularities are there, the hammer should fall heavily upon those responsible locally.
Upptäcker man bedrägeri och oegentligheter, skall man slå ned hårt på de lokalt ansvariga.
EnglishA hammer cannot be used for making Venetian vases or convincing a political opponent.
Man kan inte laga venetianska vaser med hammare, och man kan inte övertyga en politisk motståndare med hammare.
EnglishI am therefore pleased that a plan of action is now being drafted in order to hammer this point home once more.
Därför är jag glad att det nu utarbetas en handlingsplan för att återigen betona detta.
English. ~~~ GDP has been our hammer.
(skratt) Vi har låtit oss luras av vårt verktyg.
EnglishTherefore, I will continue to hammer home the point that a Europe that protects is not a protectionist Europe.
Jag kommer därför att fortsätta att hävda att ett EU som skyddar inte är ett protektionistiskt EU.
EnglishBecause when the door closes and there's nothing for you to do, you've actually just stepped into a Hammer film.
För när hissdörrarna stängs, och du inte kan göra någonting, så känns det som att du är i en skräckis.
EnglishEurope must hammer home this message tirelessly.
Det är ett budskap som EU oförtröttligt måste hamra in.