"to hail" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to hail" İsveççe çeviri

SV

"hail" için eşanlamlılar (İngilizce):

hail
Hail Mary
English

İsveççe' de "to hail" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFrom the perspective of the new Member States, you hail from a distant country.
Ur de nya medlemsstaternas synvinkel talar ni till oss från ett avlägset land.
EnglishFrom the perspective of the new Member States, you hail from a distant country.
Ur de nya medlemsstaternas synvinkel talar ni till oss från ett avlägset land.
EnglishOther countries, for example the one I hail from, do not apply this facility.
Andra länder, bl.a. det land, som jag själv kommer från, använder inte detta instrument.
EnglishSo I hail the European Parliament directive which recognizes that.
Jag vill alltså gratulera Europaparlamentets ledning till att ha erkänt detta.
EnglishBut those who hail the imposition of national preferences as a panacea are irresponsible.
Men de som hyllar införandet av nationella preferenser som en patentlösning är ansvarslösa.
EnglishWe are full of hope of soon being able to hail the arrival of an open China.
Vi är mycket förhoppningsfulla om att vi snart kommer att kunna välkomna uppkomsten av ett öppet Kina.
EnglishWe should reject it, regardless of whether we hail from seafaring nations or from landlocked countries.
Det bör vi tillbakavisa, oavsett om vi kommer från sjöfararländer eller inlandsnationer.
EnglishHail the ‘ no’ votes in the French and Dutch referenda!
Hälsade vare de franska och nederländska folkomröstningarnas ” nej ”!
EnglishCould it be that we perhaps hail from the same Member State?
Skulle det vara så att vi kanske kommer från samma medlemsstat?
EnglishHail the ‘no’ votes in the French and Dutch referenda!
Hälsade vare de franska och nederländska folkomröstningarnas ”nej”!
EnglishIn the islands I hail from, it is the main industry.
På den ögrupp som jag kommer ifrån är turismen den största industrin.
EnglishHail Denethor, son of Ecthelion, lord and steward of Gondor.
Hälsa Denethor, Ecthelions son Herre och marskalk av Gondor.
EnglishThose of us who hail from Central Europe remember well what a beacon of hope Radio Free Europe was for us.
Vi som kommer från Centraleuropa minns mycket väl vilken glimt av hopp Radio Free Europe var för oss.
EnglishI hail from the rural German of Lower Saxony.
Jag kommer från landsbygden i den tyska delstaten Niedersachsen.
EnglishThis applies to all countries from which suspects hail.
Detta gäller alla länder varifrån misstänkta kommer.
EnglishMr President, I hail from a country abounding in water and I also have my home in Amsterdam near water.
Herr talman! Jag kommer från ett land som är rikt på vatten och i min hemstad, Amsterdam, bor jag vid vattnet.
EnglishMr President, this enlargement project is to the little country I hail from, Denmark, a matter of national pride.
Herr talman! Detta utvidgningsprojekt är ett nationellt prestigeprojekt för ett litet land som Danmark.
EnglishI hail from one country where the situation is unsatisfactory, but where attempts are being made to find a solution.
Jag kommer från ett land där läget är otillfredsställande, men där det görs försök att hitta en lösning.
EnglishThe Hail transmission system is also compulsory, and each fishing vessel must carry an observer on board.
Även det så kallade Hail -systemet för överföring är obligatoriskt, och att samtliga fartyg skall medföra en observatör.
EnglishMr President, unfortunately we will not be able to hail the definitive shape of the European Union at Amsterdam.
Fru ordförande! I Amsterdam kan vi tyvärr inte fira att Europeiska unionen äntligen har fått sin slutgiltiga form.
Sözlükte diğer kelimeler