"to go round" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to go round" İsveççe çeviri

EN to go round
volume_up
{fiil}

to go round (ayrıca: to circulate, to round, to swim, to compass)
Otherwise, we shall go round and round in circles, and from postponement to postponement and from reflection to reflection.
Annars kommer vi att runt i cirklar, från senareläggning till senareläggning och från eftertanke till eftertanke.
Mr President, normally it is ‘ladies first’, but I am delighted to start the process, otherwise we are going to go round in circles.
I vanliga fall är det ”damerna först”, men jag är glad över att få starta processen, annars kommer vi bara att runt i cirklar.
However, we should not go round in sackcloth and ashes, either, but join with those in the world who want to make progress in protecting the climate.
Vi bör dock inte heller runt i säck och aska, utan ansluta oss till dem i världen som vill göra framsteg i skyddet av klimatet.
to go round (ayrıca: to fan, to get round, to go around)
to go round (ayrıca: to churn, to spin, to swim, to twiddle)
to go round (ayrıca: to eliminate, to pass)
förbi på besök i någons hem
to go round
to go round (ayrıca: to go around)
förbi besök i någons hem
to go round
to go round

İsveççe' de "to go round" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI would also suggest that perhaps we could organise groups of Members to go round.
Jag skulle också föreslå att vi kanske kan organisera grupper med ledamöter som visas runt.
EnglishI would recommend him to go round the various Member States among the people of Europe.
Jag rekommenderar honom att åka runt i de olika medlemsländerna bland folken i Europa.
EnglishSuch is the self-defeating merry-go-round that is this regulation-crazed European Union.
Sådan är den kontraproduktiva karusellen i det lagstiftningsfixerade EU.
EnglishIf we simply go round the world trading what we already have, we will get nowhere.
Om det helt enkelt resulterar i en global handel med något vi redan har, åstadkommer vi ingenting.
EnglishThe result is that there is never enough EU money to go round.
Resultatet blir att det aldrig finns tillräckligt mycket EU-pengar för alla.
EnglishWe go round all the countries, therefore, but that could begin all over again endlessly.
Vi omfattar därför alla länder, men allt detta skulle kunna börja om från början i oändlighet.
EnglishThe ramifications of a failed round go much wider than trade.
Följderna av en misslyckad förhandlingsrunda omfattar mycket mer än handel.
English(EL) Madam President, certainly no European, and hence no Greek, likes to go round with a begging bowl.
(EL) Fru talman! Ingen europé och således inte heller någon grek tycker om att tigga.
EnglishThis is a merry-go-round invented by the company Roundabout, which pumps water as kids play.
Det här är en karusell skapad av företaget Roundabout, som pumpar vatten medans barn leker.
EnglishWe are back on the same old merry-go-round, it is just not on.
Den gamla fåran skall plogas upp igen, man vill återigen slå in på gamla vägar, men det går inte!
EnglishCourse we're not gonna go round parading ourselves in a room full of men.
Vi ska inte strutta fram i ett rum fullt av karlar.
EnglishBut then, money makes the world go round, or at least so we think.
Nåja, där pengar är, är lycka. Det tror vi åtminstone.
EnglishDo you want to go for another round... before we all die?
EnglishBut unfortunately we are being asked here to vote for a process which will keep in motion the international money merry-go-round.
Tyvärr skall vi här rösta för ett förfarande som håller den internationella finanskarusellen i gång.
EnglishHowever, whether we then have the courage to draw the right conclusions from this remains to be seen when we go into the next round.
Om vi sedan har modet att dra de rätta slutsatserna återstår emellertid att se när vi går in i nästa rond.
EnglishI cannot go round in Amsterdam now.
EnglishTrade is what makes the world go round.
EnglishWe also went into battle over the reduction in the sulphur content of fuels and really thought that the fight was going to go to a second round.
Där kämpade vi ju också för en minskning av bränslenas svavelhalt och trodde egentligen att vi nu måste gå in i matchens andra rond.
EnglishThis may seem in order but my question is whether this merry-go-round of money which flies off to Brussels and then comes back round again is a good model.
Det kan synas riktigt, men min fråga är om denna rundgång av pengar som åker ned till " Bryssel" och vänder är en bra modell.
EnglishThis may seem in order but my question is whether this merry-go-round of money which flies off to Brussels and then comes back round again is a good model.
Det kan synas riktigt, men min fråga är om denna rundgång av pengar som åker ned till " Bryssel " och vänder är en bra modell.