"to go off" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to go off" İsveççe çeviri

EN to go off
volume_up
{fiil}

1. genel

to go off (ayrıca: to carry, to draw, to elapse, to go)
volume_up
{fi.}
Väntar på att smällarna ska av.
Om jag rör något så kan den av.
Den kan av när som helst.
Since everyone is about to go off on vacation and the Council will not be dealing with this until September, I thought it would be appropriate to raise the issue at this point.
Eftersom alla kommer att försvinna på semester och rådet inte kommer att ta upp frågan förrän i september ansåg jag att det var lämpligt att ta upp frågan nu.
to go off (ayrıca: to arrive, to click, to come off, to do)
Mr President, Bosnia-Herzegovina is a time bomb waiting to go off!
Bosnien och Hercegovina är en tidsinställd bomb som bara väntar på att explodera!
I would ask the Commissioner to address that in his response tomorrow, because it is a time bomb waiting to go off.
Jag uppmanar kommissionären att ta upp detta i sitt svar i morgon, därför att det är en tidsinställd bomb som är på väg att explodera.
to go off
to go off (ayrıca: to give out)
to go off
to go off
to go off
to go off (ayrıca: to pall)

2. Gastronomi

to go off

3. Britanya İngilizcesi, günlük dil

to go off
volume_up
försämras {fi.} [gün. dil]

İsveççe' de "to go off" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe big question is: why did the alarm bells not go off sooner in the Commission?
Den stora frågan är: varför ringde inte varningsklockorna tidigare i kommissionen?
EnglishYou want me to trust some person that would go off with a complete stranger?
Vill du att jag ska lita på någon som sticker iväg med en total främling?
EnglishWhy should just the poor kids go off to war and the rich kids get away with it?
Och varför skulle bara fattiga ut i kriget och de rika alltid slippa?
EnglishAnd of those 10 percent that landed, 16 percent didn't even go off; they were duds.
Och av de 10 procent som landade, var det 16 procent som inte ens small av; de blev till damm.
EnglishScientists are sounding the alarm, because costs are exploding and will soon go off the chart.
Vetenskapsmännen slår larm, eftersom kostnaderna exploderar och snart spränger alla gränser.
EnglishAs soon as you feel a couple of tugs, off you go, but keep Colin low.
Så fort du känner ett par ryck, så stick, men håll Colin lågt.
EnglishYou can imagine my mood, getting roused from a sound sleep to go scoop some citizen off a barroom floor
Jag var blev väckt för att skrapa upp en medborgare från ett bargolv.
EnglishI'm gonna go off the platform, onto the floor, do a 360!
Jag kommer lyfta från plattform, och landa på golvet, göra en 360!
Englishlf you wanted to go off with Ray Polito, you should have gone.
Om du velat följa med Ray Polito, kunde du bara följt med.
EnglishIf you see a comic movie, you go off to the left side.
Om du ser en rolig film, använder du den vänstra sidan.
English   Mr President, before we go off on the summer break I wanted to talk about a problem that has arisen in my country.
   Herr talman! Innan vi tar semester vill jag ta upp ett problem som har uppkommit i mitt land.
EnglishHowever, in any case, the main thing is not to go off course, because you are heading in the right direction.
Men det viktigaste är i vilket fall som helst att inte tappa kursen, eftersom ni nu är på väg åt rätt håll.
EnglishHowever, we know that even great countries can go off course, can mix up public property with private interests.
Vi vet dock att även stora länder kan komma ur kurs och blanda ihop allmän egendom och privata intressen.
EnglishThey were due to go off, ten at a time... every two minutes.
EnglishI can't believe your girl can go off like that.
Jag kan inte förstå att din tjej kan spåra ur så där.
EnglishI don't like it when you go off without me.
EnglishHe saw the bomb go off at Nagasaki.
EnglishGo running off to the wild by yourself?
EnglishIncreasingly young people go off to school without eating any breakfast or without having any milk in their morning meal.
Sålunda går fler och fler ungdomar framdeles till skolan utan att ha ätit frukost eller låter inte mjölk ingå i sitt morgonmål.
EnglishIf we fudge this issue now, we will not be giving a clear signal to those investors and the lights could go off in Europe.
Om vi struntar i denna fråga nu kommer vi inte att sända en tydlig signal till dessa investerare, och ljuset kan slockna i Europa.