"to get round" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to get round" İsveççe çeviri

EN to get round
volume_up
{fiil}

1. genel

to get round (ayrıca: to bypass, to circumvent, to dodge, to evade)
Some will perhaps be tempted to get round the French and Dutch no votes.
Vissa kanske frestas att kringgå de franska och nederländska omröstningarna.
Whenever there are regulations people always try to get round them.
Överallt där det finns föreskrifter försöker man nämligen att kringgå dem.
However, there is a key problem which we cannot get round, even with the best of compromise proposals.
Jag tror, att det emellertid finns ett kärnproblem, som vi inte kan kringgå med aldrig så bra kompromissförslag.
to get round (ayrıca: to avoid, to bypass, to circumvent, to dodge)
to get round (ayrıca: to fan, to go around, to go round)
to get round (ayrıca: to get around)
to get round (ayrıca: to talk round)
to get round (ayrıca: to cajole, to coax, to wheedle)
to get round (ayrıca: to get around)

2. Britanya İngilizcesi

to get round (ayrıca: to permeate, to spread, to get about)

İsveççe' de "to get round" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe should get round the table together and discuss things with all our neighbours.
Vi bör sätta oss ner runt bordet gemensamt och diskutera det hela med våra grannar.
EnglishWe cannot get round this by substituting biofuel for improved energy efficiency.
Vi kommer inte runt detta genom att ersätta biobränsle med förbättrad energieffektivitet.
EnglishThe parties have to get round the table and reach a reasonable solution that will last.
Parterna måste förhandla och nå en rimlig lösning som kommer att hålla.
EnglishAgriculture, however, is very important to get right in this round.
Jordbruk är likväl mycket viktigt att komma till rätta med i denna runda.
EnglishWe must get back round the table on this very fundamental basis.
Vi måste även på denna mycket principiella grund åter lyckas komma till tals med varandra.
EnglishOne thing I have learnt is that people soon learn how to abuse and get round these systems.
En sak jag lärt mig är att människor snabbt lär sig att missbruka och ta sig runt dessa system.
EnglishWe cannot get round the fact that electricity is a fundamental cornerstone of modern society.
Vi kan ju inte komma ifrån att elektricitet är en grundläggande hörnsten i det moderna samhället.
EnglishIn short, we need new initiatives to get the development round back on track via new avenues.
I korthet behöver vi nya initiativ för att få utvecklingsrundan på rätt spår igen, längs nya vägar.
EnglishNaturally there is a need to budget carefully, we support this and should not try to get round it.
Sparsam hushållning är självklart nödvändig och stöds av oss, och det skall vi heller inte fuska med.
EnglishWhat we need is for Commissioner Bolkestein to finally get round to a decision on the eco-tax at a European level.
Låt kommissionär Bolkestein nu äntligen komma med ett beslut om miljöskatt på europeisk nivå.
EnglishIndeed there are companies, even today, which think it will be all right: it does not affect us, we will get round it somehow.
Det finns faktiskt firmor som säger: Det ordnar sig fortfarande, även i dag.
EnglishNevertheless, we cannot get round the fact that we will need to worry about our gas supplies for many more years yet.
Vi kan dock inte bortse från att vi måste fortsätta att oroa oss över vår gasförsörjning i ännu några år.
EnglishI hope that the Czechs will in future get round a table and find there a way of working through the past together.
Jag hoppas att tjeckerna i framtiden tillsammans kommer att hitta vägen till en gemensam bearbetning av historien.
EnglishThere are cars coming from the left, from in front, from behind, and there is always someone who has to reverse so he can get round the bend.
Då kommer det bilar från vänster, framifrån, bakifrån, och en bil måste alltid backa för att komma runt kurvan.
EnglishTo get round these problems, the EC adopted a set of harmonization directives concerning particular professions (vertical directives).
För att lösa detta problem har EG antagit en serie harmoniseringsdirektiv för speciella yrken (s.k. vertikala direktiv).
EnglishBecause I take the viewpoint that, at the end of the day, we have to get round to the important issues: strengthening the Union and enlargement of the Union.
Därför att vi äntligen måste komma fram till de viktiga frågorna: att stärka och utvidga unionen.
EnglishOne round could get all you guys!
EnglishTry to get your minds round that one!
EnglishWe can get them round the table.
EnglishWe are extremely annoyed that this subject has been repeatedly put off by the Commission, and that they quite simply do not get round to it.
Vi är mycket upprörda över att denna fråga hela tiden skjuts upp i kommissionen och att man helt enkelt inte får ändan ur vagnen.